Elan

14/03/2016

Elan

Bakı Dövlət Universitetinin

Mexanika-riyaziyyat fakültəsində

05-06 may 2016-cı il tarixlərində

“Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri”

RESPUBLİKA  ELMİ KONFRANSI

keçiriləcəkdir.

İştirak etmək istəyənlər 1-2 səhifəlik tezis və onun diskini (tezislər WORD 2003 versiyasında (düsturlar Microsoft Equation 3.0 redaktorunda yazılmalıdır) Times New Roman 12pt şriftlə, A5 formatında, hər tərəfdən 2 sm məsafə buraxılmaqla, azərbaycan, rus dillərində) 14 mart 2016-cı il tarixindən 22 aprel 2016-cı il tarixinə qədər yeni bina, 5-ci mərtəbə, 507-ci otağa təqdim edə bilərlər.

Əlaqə tel.: (012) 439-04-93

Təşkilat komitəsi

Bookmark and Share