Fakültə elmi şurasında iclas

25/02/2020

1- Fakültənin təqaüd komissiyasının 12 fevral 2020 ci il tarixli 9 -cu iclıasının qərarlarının təsdiqi

2-2019-2020 tədris ilinin 2-ci yarımilində fakültədə tədrisə nəazarətin və nizam intizamın gücləndirilməsi tədbirləri

3-2019-2020 tədris ilinin  2-ci yarımilində dekanlıqda və kafedralarda kargüzarlıq işinin yenidən nəzərdən keçirilməsi

4-elmi adların verilməsi üçün iddiaçıların sənədlərinin Azərbaycan respublikası Prezidentinin yanında Ali Attestasiyya komissiyasına göndərilməsi üçün BDU elmi şurası qarşısında vəsatət qaldırılması

5-Elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru proqramları üzrə doktorantların 2019-cu ildən attestasiyadan keçirilməsi

Bookmark and Share