Fakültədə elmi seminar keçirilib

12/02/2020

Şirmayıl Bağırov Məruzədə xarici oblastda ikinci tərtib yarım-xətti elliptik və parabolik tənliklər üçün qlobal həllin varlığl məsələsi haqqında danışdı. Sonra qlobal həllin yoxluğunu təmin edən kafi şərtlərin taplması izah olundu. Daha sonra qlobal həllin yoxluğu üçün tapılmış kafi şərtlərin dəqiq olması nümunə misallar üzərində nümayiş etdi. Fakültənin professor-müəllim heyəti, magistrantlar və tələbələr seminarda iştirak etdilər.

Bookmark and Share