HESABLAMA RİYAZİYYATI KAFEDRASININ 50 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ KONFRANS

15/11/2012

Konfransın açılışından sonra bölmələr üzrə məruzələr dinlənəcəkdir.

Konfrans proqramı

Bookmark and Share