Konfrans keçiriləcək

16/10/2022

Mexanika-Riyaziyyat fakültəsinin təşkilatçılığı ilə 2022-ci il noyabr ayının 28-29-da fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor, akademik İbrahim İbiş oğlu İbrahimovun anadan olmasının 110–cu ildönümünə həsr olunmuş

«Funksiyalar nəzəriyyəsi, funksional analiz və onların tətbiqləri»

mövzusunda Respublika elmi konfransı keçiriləcəkdir.

Konfransın məqsədi:

Funksiyalar nəzəriyyəsi, funksional analiz və onların tətbiqləri sahələrində prioritet məsələlərin üzə çıxarılması, innovativ istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsi, elmi işçilərin, doktorant, magistr və tələbələrin elmi araşdırılmalara marağının artırılması, əldə olunan elmi-tədqiqat işlərinin mühüm nəticələrinin müzakirə edilməsi.

Konfransın işi aşağıdakı seksiyalar üzrə təşkil olunacaq:

1. Funksiyalar nəzəriyyəsi:

  • Yaxınlaşmalar nəzəriyyəsi
  • Harmonik analiz
  • Həqiqi və kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
  • Hesablama riyaziyyatı və informasiya texnologiyaları

2. Funksional analiz və onun tətbiqləri:

  • Diferensial tənliklər
  • Operatorların spektral nəzəriyyəsi
  • Cəbr, həndəsə və topologiya
  • Bərk cisim, qaz və maye mexanikası

Konfransın işçi dilləri:

Konfransın işi plenar və seksiya iclaslarında Azərbaycan, ingilis və rus dillərində aparılacaq.

Konfrans  materiallarının hazırlanma qaydaları:

Materialın həcmi

A5 formatlı 3 səhifədən çox olmamaqla. Bütün səhifələrdə boş sahələr saxlanmalıdır (sağdan – 10 mm, soldan – 20 mm, yuxarıdan – 20 mm  və aşağıdan – 20 mm olmaqla).

Məruzənin adı

Şrift ölçüsü 10, çap hərfləri ilə, mərkəzdə, interval 1,0.

Məruzənin mətni

Şrift Arial, şrift ölçüsü 11, interval 1,0. Formullar “Microsoft Equation“ vasitəsilə yığılmalıdır, şrift ölçüsü 11.

Müəlliflər

Müəlliflərin adı, atasının adı, soyadı yazılmalıdır.

Təşkilatın adı

Hər biri yeni sətirdən, kursivlə yazılmalıdır.

Elektron poçt ünvanları

Ədəbiyyat siyahısı

Siyahı nömrələnməlidir, məruzənin mətnində ədəbiyyat istinadları kvadrat mötərizələrdə verilməlidir. Ədəbiyyat siyahısında müəlliflərin inisialları soyaddan qabaq, probelsiz yazılmaldır.

Müəl.  məlumat

S.A.A.,iş yeri və vəzifəsi, elmi adı, elmi dərəcəsi, əlaqə nömrəsi.

Konfransda iştirak etmək istəyənlər məruzənin elektron versiyasını elektron poçtla conference.mechmath@bsu.edu.az ünvanına göndərməlidirlər (Nümunə)..

Tezislərin qəbulu 10 noyabr 2022-ci il tarixinə qədərdir.

Əlavə məlumat üçün təşkilat komitəsinə müraciət edə bilərsiniz.

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ

AZ1148, Akademik Zahid Xəlilov küçəsi-23,

BDU Mexanika-Riyaziyyat fakültəsi

Əlaqə telefonları: (012)  539 04 93

(050) 787 71 91, (055) 233 00 72

Email:conference.mechmath@bsu.edu.az

 

Bookmark and Share