KONFRANSININ PROQRAMI

19/05/2021

AZƏRBAYCAN XALQININ ÜMUMMİLLİ LİDERİ HEYDƏR ƏLİYEVİN ANADAN OLMASININ 98-Cİ İLDÖNÜMÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ «RİYAZİYYAT, MEXANİKA VƏ TƏTBİQLƏRİ» RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ PROQRAMI İLƏ TANIŞ OLMAQ ÜÇÜN LİNKƏ KEÇİD EDİN.


 

Bookmark and Share