\

08/02/2023

"Koreper laylanmasının həndəsəsi" mövzusunda ELMİ SEMİNAR08.02.2023-cü il tarixində BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin 506 saylı auditoriyasında Cəbr və həndəsə kafedrasının növbəti elmi seminarı keçirildi.Seminarda kafedranın 1204.01-"Həndəsə" ixtisasından elmlər doktoru proqramı üzrə doktorantı Habil Dövlət oğlu Fəttayev məruzə edərək,"Koreper laylanmasının həndəsəsi" mövzusunda dissertasiya işinin aktuallığı,məqsədi,məzmunu,əsas elmi nəticələri haqqında məlumat verildi.Çıxışdan sonra məruzəçiyə suallar verildi və o,həmin sualları cavablandırdı.Mühazirələrdə prof.Ziyadxan Əliyev,prof.Əli Əhmədov, prof. S.Bayramov,dos.R.Əliyev, prof. Y. Mehrəliyev iştirak etdilər.

Bookmark and Share