Mexanika-riyaziyyat fakültəsi alimlərinin məqaləsi Clarivate Analytics bazası tərəfindən indekslənən jurnalda dərc olunub

13/05/2020

1949-cu ildən nəşr olunan "Ukrainian Mathematical Journal" jurnalı riyaziyyat sahəsində dünyanın nüfuzlu jurnallarından biridır və impakt faktoru 0.345-dur (Journal Citation Reports®, Clarivate Analytics 2019).

Məqaləni oxumaq üçün aşağıdakı linklə keçid edə bilərsiniz:

http://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/209

 

Bookmark and Share