Mexanika-riyaziyyat fakültəsində növbəti ümumi elmi semiar keçiriləcək

09/03/2022

Məruzə kəsilən əmsallı ikinci tərtib elliptik tip operator-diferensial tənliklərin yarımoxda birinci və ikinci sərhəd məsələsinin həll olunması və bəzi tətbiqlərinin öyrənilməsinə həsr olunmuşdur.


Bookmark and Share