Mexanika-riyaziyyat fakültəsində növbəti ümumi elmi semiar keçiriləcək

27/02/2020

Məruzədə kompleks ədədlərin {an} ardıcıllığının an+k = q1an+ q2an+1+...+ qkan+k-1 şərtləri daxilində özünü necə aparması öyrənilir. Burada {qm} qeyd olunmuş kompleks ədədlərdir. Belə ardıcıllıqlar analiz, tərpənməz nöqtə nəzəriyyəsinin, dinamik sistemlər, xaos və s. nəzəriyyələrin məsələlərində ortalığa cıxır. Belə ardıcıllıqların köməyilə bəzi fərq operator matrislərin spektral xassələri öyrənilir.

Fakültənin professor-müəllim heyətini, magistrantları və tələbələrini seminara dəvət edirik.

Bookmark and Share