Mexanika-riyaziyyat fakültəsində novbəti ümumi virtual elmi seminar keçiriləcək

12/11/2020

Məruzədə kompleks ədədlərin {an} ardıcıllığının an+k = q1an+ q2an+1+...+ qkan+k-1 şərtləri daxilində özünü necə aparması haqqında danışılacaqdır. Belə ardıcıllıqlar analiz, tərpənməz nöqtə nəzəriyyəsinin, dinamik sistemlər, xaos və s. nəzəriyyələrin bir sıra məsələlərində ortaya cıxır. Belə ardıcıllıqların köməyilə bəzi fərq operator matrislərin spektral xassələri öyrənilir.

Vebinarda iştirak etmək istəyənlər [email protected] ünvanına müraciət edə bilərlər.

Bookmark and Share