Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin növbəti elmi semiarı

06/03/2018

Məruzədə çoxobrazlılar üzərində verilmiş psevdo-Riman metriklarar və sanki kompleks strukturlar vasitəsi ilə anti-Kahler-Codazzi çoxobrazlısı adlanan çoxobrazlıların tərifi veriləcək. Daha sonra bu çoxobrazlıların strukturasını invariant saxlayan rabitələrin xassələri haqqında danışılacaq.

Arzu edən hər kəsi seminara dəvət edirik.

Bookmark and Share