Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin növbəti elmi semiarı

02/05/2018

Məruzədə metrik fəzaların ümumiləşməsi olan B-metrik, G-metrik, D-metrik,  D* -metrik, S-metrik fəzalar haqqında məlumat veriləcək. Daha sonra metrik fəzaların bir başqa ümumiləşməsi olan soft və soft S-metrik fəzalar veriləcək. Bu fəzaların topoloji strukturu araşdırılacaq, kompakt çoxluqlarla bağlı teoremlər isbatlanacaq və sonda bu fəzalarda sabit nöqtə haqqında Banax teoreminin bir variantı təqdim ediləcək.

Arzu edənləri seminara dəvət edirik.

Bookmark and Share