Mexanika-riyaziyyat fakültəsində növbəti elmi semiar keçiriləcək

13/01/2020

Məruzədə xarici oblastda ikinci tərtib yarım-xətti elliptik və parabolik tənliklər üçün qlobal həllin varlığl məsələsi haqqında danışılacaq. Sonra qlobal həllin yoxluğunu təmin edən kafi şərtlərin taplması izah olunacaqdır. Daha sonra qlobal həllin yoxluğu üçün tapılmış kafi şərtlərin dəqiq olması nümunə misallar üzərində nümayiş etdiriləcəkdir.

Fakültənin professor-müəllim heyətini, magistrantları və tələbələrini seminara dəvət edirik.

Bookmark and Share