Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin növbəti elmi semiarı

25/04/2018

Məruzədə kəsilən çoxnöqtəli və inteqral sərhəd şərtləri ilə verilmiş kvazi-diferensial operatorun məxsusi və qoşma funksiyalar sisteminin Lebeq fəzalarında bazisliyi haqqında danışılacaq.

Arzu edənləri seminara dəvət edirik.

Bookmark and Share