Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin növbəti seminarı keçirilib

03/04/2018

Məruzədə çoxobrazlılar üzərində verilmiş psevdo-Riman metrikalar və sanki kompleks strukturlar vasitəsi ilə anti-Kahler-Codazzi çoxobrazlısı adlanan çoxobrazlıların tərifi vrilib və daha sonra bu çoxobrazlıların strukturasını invariant saxlayan rabitələrin xassələri haqqında danışılıb.

Sonra məruzəçi seminar iştirakçıları tərəfindən verilən sulları cavablandırıb.

 

 

Bookmark and Share