Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin növbəti seminarı keçirilib

01/05/2018

Məruzədə kəsilən çoxnöqtəli və inteqral sərhəd şərtləri ilə verilmiş kvazi-diferensial operatorun məxsusi və qoşma funksiyalar sisteminin Lebeq fəzalarında bazisliyi haqqında danışılıb.

Sonra məruzəçi seminar iştirakçıları tərəfindən verilən sulları cavablandırıb.

Bookmark and Share