Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin növbəti seminarı keçirilib

08/05/2018

Məruzədə metrik fəzaların ümumiləşməsi olan B-metrik, G-metrik, D-metrik, D*-metrik, S-metrik fəzalar haqqında danışılıb. Daha sonra metrik fəzaların bir başqa ümumiləşməsi olan softsoft S-metrik fəzalar haqqında məlumat verilib. Bu fəzaların topoloji strukturu araşdırılıb, kompakt çoxluqlarla bağlı teoremlər isbat olunub və sonda bu fəzalarda sabit nöqtə haqqında Banax teoreminin bir variantı təqdim edilib.

Sonra məruzəçi seminar iştirakçıları tərəfindən verilən sulları cavablandırıb.

Bookmark and Share