Professor Qəmbər Namazov ehtiramla yad edildi

24/08/2022

Bu gün ömrünü elmə həsr etmiş, uzun illər Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin  dekanı vəzifəsində çalışmış, Azərbaycanda təhsilin və elmin inkişafındakı böyük xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdü ilə mükafatlandırılmış professor Qəmbər Kazım oğlu Namazovun anadan olmasının 90 illiyidir.

Professor Qəmbər Kazım oğlu Namazov 25 avqust 1932-ci ildə Ermənistan Respublikasının Amasiya rayonun Güllübulaq kəndində anadan olmuşdur. 1951-ci ildə Güllübulaq kənd orta məktəbini gümüş medalla bitirmiş və elə həmin il  Azərbaycan Dövlət Universitetinin(indiki BDU) Fizika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­ə qəbul olmuşdur. 1957-ildə fakültəni fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş və həmin ildə Azərbaycan SSR EA-nın Fizika və Riyaziyyat İnstitutunda işə götürülmüşdür. Orada aspiranturaya qəbul olduqdan sonra, institut rəhbərliyi onu çox perspektivli bir gənc kimi aspiranturada təhsilini davam etdirmək üçün M. V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinə ezam etmiş, orada "Diferensial tənliklər" kafedrasında akademik  O. A. Oleynikin rəhbərliyi altında namizədlik dissertasiyasını yazmışdır. Qəmbər Namazov 1969-1972-ci illərdə Mexanika-riyaziyyat fakültəsində dekan müavini, 1972-1975 və 1997-2006-cı illərdə isə fakültənin dekanı vəzifəsində çalışmışdır. 1975-ci ildən ömrünün sonunadək “Diferensial və inteqral tənliklər” kafedrasının müdiri kimi çalışmışdır. O beynəlxalq və respublika miqyaslı elmi seminarlarda, konfranslarda fəal iştirak etmiş və diferensial tənliklər nəzəriyyəsinin müxtəlif problemlərinə həsr edilmiş bir çox məruzələrlə çıxış etmişdir. Q.K.Namazovun rəhbərliyi altında 20 aspirant müdafiə etmişdir ki, onlardan 5-i BDU-da çalışır.

Professor Qəmbər Kazım oğlu Namazov 06 dekabr 2013-cü ildə 81 yaşında vəfat etmişdir.

Bu gün Professor Qəmbər Kazım oğlu Namazovun anadan olmasının 90 illiyi münasibəti ilə fakültənin dekanı professor Ziyatxan Əliyev və Q.Namazovun tələbəsi “Diferensial və inteqral tənliklər”  kafedrasının müdiri professor Yaşar Mehrəliyev Gəncə şəhərində onun məzarını ziyarət edib, xatirəsini yad etmişlər.

Bookmark and Share