«RIYAZIYYAT VƏ MEXANIKANIN AKTUAL PROBLEMLƏRI» ADLI ELMI KONFRANS

10/03/2011

Konfransda tələbə, magistrant, aspirant və gənc tədqiqatçılar iştirak edə bilərlər. İştirak etmək istəyənlər 1-2 səhifəlik tezis və onun disketini (CD) (A5 formatda, hər tərəfdən 2 sm, şrift – 11, azərbaycan dilində – A3 Times AzLat, rus dilində – Times New Roman) 29-30 mart 2011-ci ilə qədər BDU-nun mexanika-riyaziyyat fakültəsinin elmi işlər üzrə dekan müavininə (təzə bina, 5-ci mərtəbə, 507-ci otaq) müraciət edə bilərlər.

 

Əlaqə tel.: 439-05-49, 439-04-93.

 

Təşkilat komitəsi.

Bookmark and Share