"Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri"-adlı elmi Konfrans keçiriləcəkdir.

01/01/1970
Bookmark and Share