Seminar keçirilib

05/02/2019

“Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz” kafedrasının müdiri Prof. Dr. Ali M.Əhmədovun dəvəti ilə Belarus Dövlət Universiteti (Belarus) və Kufə Universitetinin (İraq) As. Prof. Ali A.Shukur seminar varmək üçün dəvət olunmuşdur. 05.02.19 tarixində Dr. Ali A. Shukur mexanika-riyaziyyat fakültəsinin seminarında “İrrasional fırlanmanın doğurduğu operatorların qüvvətləri haqqında” Prof. Dr. A.B. Antoneviçlə birqə işini məruzə etmişdir.

 

Bookmark and Share