Seminar olacaq

26/09/2022

4 oktyabr 2022-ci il saat 14:00-da 623 saylı otaqda “Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz” kafedrasının seminarı olacaq. Seminarda doktorant Ülkər Haşımova “Bir spektral məsələnin məxsusi funksiyalarının Lebeq və  çəkili Lebeq fəzalarında bazisliyi” mövzusunda məruzə edəcək.

Bookmark and Share