Tec-də yeni məruzələr başlayır

07/10/2022

Cəbiyev Amil Famil oğlunun məruzədə parçada kəsilməz funksiyalara çoxhədlilərlə yaxınlaşma haqqında Veyerştrass teoreminin Bernşteyn tərəfindən verilən isbatından bəhs olundu .Göstərildi ki, verilmiş kəsilməz  funksiya bu funksiyanın müəyyən nöqtələrdəki qiymətlərinin köməyi ilə konstruktiv şəkildə qurulmuş çoxhədlilərə müntəzəm yığılırlar.

Bookmark and Share