Tələbə Elmi cəmiyyətinin elanı

15/04/2022

Məruzə ədədi ardıcıllıqların limitlərinin hesablanması zamanı geniş istifadə olunan Ştols teoreminə həsr olunacaq.Ştols teoremi isbat olunaraq tətbiqləri göstəriləcək.Ədədi ardıcıllıqlar üçün Ştols teoremi ilə funksiya limitinin hesablanması üçün Lopital qaydası arasında oxşarlıqlar qeyd olunacaq.

Bookmark and Share