Xəbərlər

E L A N
20/04/2022

Mexanika-riyaziyyat fakültəsin növbəti seminarı

 

 

 

| Ətraflı


E L A N
16/04/2022

"RİYAZİYYAT və MEXANİKANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ" adlı Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümünə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransı Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika – riyaziyyat fakültəsinin təşkilatçılığı ilə 11-13 may 2022-ci il tarixlərində keçiriləcək.


| Ətraflı


Tələbə Elmi cəmiyyətinin elanı
15/04/2022

Fakültədə tələbə elmi cəmiyyətinin seminarı keçiriləcək

 

 

 

| Ətraflı


602-ci auditoriyada elmi seminar keçirildi.
12/04/2022

Məruzədə sərhəd şərtinə spektral parametr daxil olan dördüncü tərtib adi diferensial tənliklər üçün qeyri-xətti məxsusi qiymət məsələsinə baxıldı

 

 

| Ətraflı


Fakültədə elmi seminarlar davam edir
06/04/2022

10:15-də Mexanika-riyaziyyat fakültəsində 602-ci auditoriyada elmi seminar keçiriləcək

 

 

| Ətraflı


Fakültə Elmi Seminarı Keçirildi
29/03/2022

Bu gün saat 10:15-də Mexanika-riyaziyyat fakültəsində fakültənin elmi seminarı keçirildi

 

 

| Ətraflı


E L A N
18/03/2022

Qualitative theory of elliptic and parabolic partial differential equationssaat 10:15-də Mexanika-riyaziyyat fakültəsində 602-ci auditoriyada elmi seminar keçiriləcək

 

 

| Ətraflı


Fakültə elmi seminarı davam edir
15/03/2022

10:15-də Mexanika-riyaziyyat fakültəsində fakültənin elmi seminarı keçirildi

 

 

 

| Ətraflı


Mexanika-riyaziyyat fakültəsində növbəti ümumi elmi semiar keçiriləcək
09/03/2022

15 mart 2022-ci il tarixində saat 10:15-də Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin ümumi elmi seminarında Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrasının dissertantı Qasımova Günel Mirbala qızı “Elliptik tip operator differensial tənliklərin həll olunma məsələlərinin tədqiqi” mövzusunda məruzə edəcəkdir. (auditoriya #602).

| Ətraflı


“Karbohidrogenlərin çıxarılması və nəqlində innovativ həllər” mövzusunda məruzə
01/03/2022

Seminarda fakültənin aparıcı alimləri iştirak etdilər və məruzə onların böyük marağına səbəb oldu

 

 

| Ətraflı


Fakültədə seminar olacaq
23/02/2022

Karbohidrogenlərin çıxarılması və nəqlində innovativ həllər” mövzusunda məruzə ediləcək

 

 

| Ətraflı


Fakültədə fakültənin elmi seminarı keçirildi
15/02/2022

Seminarda Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Riyazi analiz kafedrasının müdiri, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Bəhram Əli oğlu Əliyev “Kompleks parametrli ikinci tərtib elliptik tip diferensial-operator tənliklər üçün operator sərhəd şərtli sərhəd məsələsinin həll olunması” mövzusunda məruzə etdi

| Ətraflı


E L A N
08/02/2022

saat 10:15-də Mexanika-riyaziyyat fakültəsində 602-cı auditoriyada  elmi seminar keçiriləcək

 

 

| Ətraflı


E L A N
01/02/2022

БифуркацияRiyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcək

 

 

 

| Ətraflı


E L A N
01/01/2022

Dissertasiya şurasında  Səbuhi  Eldar oğlu   Abdullayevin  “  Lİ cəbroid və  qruppoidləri  və qeyri səlis modullar kateqoriyasında   funktorların  xassələri ”  ( 1210.01 - Topologiya )  mövzusunda  fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsi  keçiriləcək

 

| Ətraflı


E L A N
01/01/2022

Hörmətli fakültə kollektivi! 13 yanvar 2022-ci il tarixində saat 14.00-da BDU-nun böyük akt zalında (əsas korpusun 3-cü mərtəbəsində) keçiriləcək fakültə Dekanı vəzifəsini tutmaq üçün seçki keçiriləcək

 

 

| Ətraflı


E L A N
15/12/2021

“İdarəetmə nəzəriyyəsinin riyazi üsulları” kafedrasının dosenti, riyaziyyat üzrə elmlər  doktoru Şakir Şıxı oğlu Yusubov “Dominant qarışıq törəməli tənliklər üçün lokal və lokal olmayan sərhəd məsələləri” mövzusunda məruzə edəcək

 

| Ətraflı


E L A N
01/12/2021

“Diferensiallanan çoxobrazlılar və onların laylanma fəzalarında xüsusi Riman metrikalarının həndəsələri  haqqında” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək

 

 

| Ətraflı


E L A N
12/11/2021

“Xüsusi struktura malik II tərtib adi diferensial tənlik üçün Koşi məsələsinin ədədi həllinə hibrid tip çoxaddımlı üsulların tətbiqi ” mövzusunda məruzə ediləcək

 

 

| Ətraflı


E L A N
28/10/2021

“Qeyri-səlis modulların homologiyaları” mövzusunda dissertasiya işinin elmi seminarı keçiriləcək

 

 

| Ətraflı


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |