Xəbərlər

E L A N
15/06/2022

riyaziyyat elmləri doktoru Bayramov Sədi Əndam oğlu “Bipolyar soft topoloji fəzalar” mövzusunda məruzə edəcək


 

Bipolar force in space, abstract illustration
| Ətraflı


B İ L D İ R İ Ş
10/06/2022

AZƏRBAYCAN XALQININ ÜMUMMİLLİ LİDERİ HEYDƏR ƏLİYEVİN ANADAN OLMASININ 99-CU İLDÖNÜMÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ RİYAZİYYAT VƏ MEXANİKANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ mövzusunda RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ  M A T E R I A L L A R I N I N-PDF VERSİYASI İLƏ UYĞUN OLARAQ TANIŞ OLA BİLƏRSİNİZ.

| Ətraflı


E L A N
02/06/2022

Nəzəri mexanika və bütöv mühit mexanikası kafedrasının müdiri, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent Yusif Mammadali oğlu Sevdimalıyev “Neytron seli altında cisimlərin və nazikdivarlı konstruksiya elementlərinin sürüncəklikdə qabarması” mövzusunda məruzə edəcək

 

| Ətraflı


E L A N
19/05/2022

“Diferensial və inteqral tənliklər” kafedrasının dosenti, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi Şirmayıl Həsən oğlu Bağırov “Bəzi yarımxətti elliptik və parabolik tənliklərin sonsuz oblastda qlobal həllərinin varlığı” mövzusunda məruzə edəcək

 

| Ətraflı


Fakültəsində elmi seminar keçirildi
10/05/2022

“Dominant qarışıq törəməli tənliklər üçün lokal və lokal olmayan sərhəd məsələləri” mövzusunda məruzə

 

 

| Ətraflı


Elan
09/05/2022

11 may 2022 ci il tarixində keçiriləcək AZƏRBAYCAN XALQININÜMUMMİLLİ LİDERİ HEYDƏR ƏLİYEVİNANADAN OLMASININ 99-CU İLDÖNÜMÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ «RİYAZİYYAT VƏ MEXANİKANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ» mövzusunda RESPUBLİKA ELMİ  KONFRANSININ  P R O Q R A M I ilə tanış ola bilərsiniz

| Ətraflı


SEMİNARIN YENİ MÖVZUSU
26/04/2022

Fizika fakültəsinin Nəzəri fizika kafedrasının dosenti, fizika elmləri doktoru Əhmədov Azər İnşalla oğlu “Kulon tip tenzor qarşılıqlı təsiri nəzərə alınmaqla Hülten və Yukava sinif potensiallarının cəmi üçün Dirak tənliyinin əlaqəli hallarının analitik həlli” mövzusunda məruzə etdi

 

| Ətraflı


E L A N
20/04/2022

Mexanika-riyaziyyat fakültəsin növbəti seminarı

 

 

 

| Ətraflı


E L A N
16/04/2022

"RİYAZİYYAT və MEXANİKANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ" adlı Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümünə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransı Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika – riyaziyyat fakültəsinin təşkilatçılığı ilə 11-13 may 2022-ci il tarixlərində keçiriləcək.


| Ətraflı


Tələbə Elmi cəmiyyətinin elanı
15/04/2022

Fakültədə tələbə elmi cəmiyyətinin seminarı keçiriləcək

 

 

 

| Ətraflı


602-ci auditoriyada elmi seminar keçirildi.
12/04/2022

Məruzədə sərhəd şərtinə spektral parametr daxil olan dördüncü tərtib adi diferensial tənliklər üçün qeyri-xətti məxsusi qiymət məsələsinə baxıldı

 

 

| Ətraflı


Fakültədə elmi seminarlar davam edir
06/04/2022

10:15-də Mexanika-riyaziyyat fakültəsində 602-ci auditoriyada elmi seminar keçiriləcək

 

 

| Ətraflı


Fakültə Elmi Seminarı Keçirildi
29/03/2022

Bu gün saat 10:15-də Mexanika-riyaziyyat fakültəsində fakültənin elmi seminarı keçirildi

 

 

| Ətraflı


E L A N
18/03/2022

Qualitative theory of elliptic and parabolic partial differential equationssaat 10:15-də Mexanika-riyaziyyat fakültəsində 602-ci auditoriyada elmi seminar keçiriləcək

 

 

| Ətraflı


Fakültə elmi seminarı davam edir
15/03/2022

10:15-də Mexanika-riyaziyyat fakültəsində fakültənin elmi seminarı keçirildi

 

 

 

| Ətraflı


Mexanika-riyaziyyat fakültəsində növbəti ümumi elmi semiar keçiriləcək
09/03/2022

15 mart 2022-ci il tarixində saat 10:15-də Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin ümumi elmi seminarında Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrasının dissertantı Qasımova Günel Mirbala qızı “Elliptik tip operator differensial tənliklərin həll olunma məsələlərinin tədqiqi” mövzusunda məruzə edəcəkdir. (auditoriya #602).

| Ətraflı


“Karbohidrogenlərin çıxarılması və nəqlində innovativ həllər” mövzusunda məruzə
01/03/2022

Seminarda fakültənin aparıcı alimləri iştirak etdilər və məruzə onların böyük marağına səbəb oldu

 

 

| Ətraflı


Fakültədə seminar olacaq
23/02/2022

Karbohidrogenlərin çıxarılması və nəqlində innovativ həllər” mövzusunda məruzə ediləcək

 

 

| Ətraflı


Fakültədə fakültənin elmi seminarı keçirildi
15/02/2022

Seminarda Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Riyazi analiz kafedrasının müdiri, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Bəhram Əli oğlu Əliyev “Kompleks parametrli ikinci tərtib elliptik tip diferensial-operator tənliklər üçün operator sərhəd şərtli sərhəd məsələsinin həll olunması” mövzusunda məruzə etdi

| Ətraflı


E L A N
08/02/2022

saat 10:15-də Mexanika-riyaziyyat fakültəsində 602-cı auditoriyada  elmi seminar keçiriləcək

 

 

| Ətraflı


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |