Xəbərlər

E L A N
01/02/2022

БифуркацияRiyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcək

 

 

 

| Ətraflı


E L A N
01/01/2022

Dissertasiya şurasında  Səbuhi  Eldar oğlu   Abdullayevin  “  Lİ cəbroid və  qruppoidləri  və qeyri səlis modullar kateqoriyasında   funktorların  xassələri ”  ( 1210.01 - Topologiya )  mövzusunda  fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsi  keçiriləcək

 

| Ətraflı


E L A N
01/01/2022

Hörmətli fakültə kollektivi! 13 yanvar 2022-ci il tarixində saat 14.00-da BDU-nun böyük akt zalında (əsas korpusun 3-cü mərtəbəsində) keçiriləcək fakültə Dekanı vəzifəsini tutmaq üçün seçki keçiriləcək

 

 

| Ətraflı


E L A N
15/12/2021

“İdarəetmə nəzəriyyəsinin riyazi üsulları” kafedrasının dosenti, riyaziyyat üzrə elmlər  doktoru Şakir Şıxı oğlu Yusubov “Dominant qarışıq törəməli tənliklər üçün lokal və lokal olmayan sərhəd məsələləri” mövzusunda məruzə edəcək

 

| Ətraflı


E L A N
01/12/2021

“Diferensiallanan çoxobrazlılar və onların laylanma fəzalarında xüsusi Riman metrikalarının həndəsələri  haqqında” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək

 

 

| Ətraflı


E L A N
12/11/2021

“Xüsusi struktura malik II tərtib adi diferensial tənlik üçün Koşi məsələsinin ədədi həllinə hibrid tip çoxaddımlı üsulların tətbiqi ” mövzusunda məruzə ediləcək

 

 

| Ətraflı


E L A N
28/10/2021

“Qeyri-səlis modulların homologiyaları” mövzusunda dissertasiya işinin elmi seminarı keçiriləcək

 

 

| Ətraflı


E L A N
20/10/2021

“Separabel olmayan Banax fəzalarında freymlər və Riss bazisləri haqqında” mövzusunda məruzə ediləcək

 

 

| Ətraflı


Elan
05/10/2021

“Bir ucunda elastik bərkidilmiş inersial yük olan Eyler-Bernulli çubuğunun əyilmə rəqslərinin məxsusi tezlik və harmonikərinin xassələri” mövzusunda məruzə ediləcək

 

 

| Ətraflı


E L A N
25/09/2021

Fakültədə dissertasita işinin elmi seminarı keçiriləcək

 

 

 

| Ətraflı


E L A N
17/09/2021

“Li cəbroid və qruppoidləri və qeyri səlis modullar kateqoriyasinda  funktorların xassələri” mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcək

 

 

| Ətraflı


Elmi seminarın iclası keçiriləcək
15/09/2021

27 sentyabr 2021-ci il saat 11:00-da BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutunda BDU-da fəaliyyət göstərən BFD 2.17 birdəfəlik Dissertasiya Şurasının nəzdində 1204.01 “Həndəsə” ixtisası üzrə Elmi seminarın iclası keçiriləcək.

 

| Ətraflı


FAKÜLTƏDƏ İTKİ ÜZ VERİB
13/08/2021

Fakültə əməkdaşı dünyasını dəyişib

 

 

 

| Ətraflı


Beynəlxalq konfransda çıxış
17/07/2021

Fakültə əməkdaşları beynəlxalq konfransda məruzələr ilə çıxış ediblər

 

 

 

| Ətraflı


Qırğız-Türk Manas Universiteti tərəfindən konfrans keçirilir
25/06/2021

professor Arif Səlimov beynəlxalq riyaziyyat konfransının plenar iclasında məruzə ilə çıxış edib| Ətraflı


Elimlər Doktoru proqramı üzrə ilkin müzakirə keçirilib
23/06/2021

Fakültədə elmlər doktoru üzrə hazırlanmış dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçirilib
| Ətraflı


Kazan Universiteti və Azərbaycanda həndəsənin inkişafı” adlı kitab Rusiyada çapdan çıxıb
09/06/2021

Kitab Rusiyanın “Eydos” nəşriyyatında çapdan çıxıb

 

 


| Ətraflı


Seminarda məruzəçilər dinlənildi
03/06/2021

Tələbə Elmi Cəmiyyətinin üzvlərinin iştirakı ilə seminar baş tutdu

 

 

 

| Ətraflı


ELAN
31/05/2021

Freymlərin ümumiləşmələri və qrand Lebeq fəzalarında bəzi aproksimasiya məsələləri haqqında” mövzusunda təqdim edilən dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcək

 

 

| Ətraflı


E L A N
26/05/2021

Qeyri-xətti dissipasiyalı hiperbolik tənliklər üçün qoşmalıq akustik şərtli  qarışıq məsələlərin qlobal həlləri” mövzusunda Ümuminstitut seminarı  keçirilib | Riyaziyyat və Mexanika İnstitutuSevda Elxan qızı Isayevanın 1211.01 - Diferensial tənliklər ixtisası üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim etdiyi “Qeyri-stasionar tənliklər üçün akustik qoşmalıq şərtli və yaddaş operatorlu qarışıq məsələlər“ mövzusunda dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcək

 

| Ətraflı


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |