Xəbərlər

E L A N
10/02/2023

Mexanika-riyaziyyat fakültəsində “Müəyyən sinif xüsusi törəməli diferensial tənliklər üçün qeyri-lokal şərtli tərs sərhəd məsələləri” mövzusunda təqdim edilən dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcək

 

 

| Ətraflı


\\
08/02/2023

"Koreper laylanmasının həndəsəsi" mövzusunda ELMİ SEMİNARHabil Dövlət oğlu Fəttayev məruzə edərək, "Koreper laylanmasının həndəsəsi" mövzusunda dissertasiya işininilkin müzakirəsi keçirilib

 


| Ətraflı


E L A N
07/02/2023

f.r.e.n. Əbdürrəhim Fərman oğlu Quliyev İstilikkeçirmə tənliyi üçün Dirixle məsələsinə nəzərən sərhəd nöqtəsinin müxtəlif terminlərdə requlyarlıq  meyarları mövzusunda məruzə edəcək

 

 

| Ətraflı


E L A N
18/01/2023

r.e.d. Telman Benser oğlu QasımovAdi diferensial operatorların məxsusi funksiyaları üzrə biortoqonal ayrılışların yığılma məsələləri” mövzusunda məruzə edəcək

 

 

| Ətraflı


E L A N
05/01/2023

Seminarda Ali riyaziyyat kafedrasının dosenti, f.r.e.n. Sevda Elxan qızı İsayevaFokuslanmamış qeyri-xətti mənbələrlə olan hiperbolik tənliklər üçün akustik qoşmalıq şərtli qarışıq məsələnin həllərinin tədqiqi mövzusunda məruzə edəcək

 

| Ətraflı


E L A N
14/12/2022

Tətbiqi riyaziyyat Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Tərs Məsələlər və Obrazların Tanınması şöbəsinin müdiri, f.-r.e.d., professor Etibar Sədi oğlu Pənahov “Diferensial operator üçün spektral nəzəriyyənin bəzi tərs məsələləri” mövzusunda məruzə edəcək

 

| Ətraflı


ELAN
01/12/2022

Ali riyaziyyat  kafedrasının dosenti, riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Sarvan Təhməz oğlu Hüseynov  “Oblastın bir hissəsində kiçik parametrə görə müntəzəm cırlaşan (p,q)-Laplas tənliyinin həlləri üçün Harnak bərabərsizliyi” mövzusunda məruzə edəcək

 

 

| Ətraflı


Seminarda çıxışlar davam edir
15/11/2022

“Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz” kafedrasının dosenti, riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Miqdad İmdad oğlu İsmayılov “Qrand Lebeq fəzalarında çəkili eksponent və triqonometrik sinuslar və kosinuslar sistemlərin defekt bazisliyi” mövzusunda məruzə etdi

 

| Ətraflı


Tələbə Elmi Cəmiyyətinin növbəti seminarı
15/11/2022

Mövzu:Kəsilməz funksiyalara triqonometrik çoxhədlilərlə yaxınlaşma haqqında Veyerştrasın 2-ci teoremi

 

 

 

| Ətraflı


E L A N
09/11/2022

“Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz” kafedrasının dosenti, riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Miqdad İmdad oğlu İsmayılov “Qrand Lebeq fəzalarında çəkili eksponent və triqonometrik sinuslar və kosinuslar sistemlərin defekt bazisliyi” mövzusunda məruzə edəcək

 

| Ətraflı


Növbəti çıxış
25/10/2022

Tec-də növbəti məruzəni İsrafilova Aynur etdi

 

 

 

| Ətraflı


Konfrans keçiriləcək
16/10/2022

2022-ci il noyabr ayının 28-29-da akademik İbrahim İbiş oğlu İbrahimovun anadan olmasının 110–cu ildönümünə həsr olunmuş  Respublika elmi konfransı keçiriləcəkdir.

 

 

 

 

| Ətraflı


E L A N
15/10/2022

25 oktyabr 2022-ci il saat 10:15-də Mexanika-riyaziyyat fakültəsində 506-cıauditoriyada elmi seminar keçiriləcək

 

 

| Ətraflı


Tec-də yeni məruzələr başlayır
07/10/2022

3-cü kurs tələbəsi kəsilməz funksiyalar haqqında məruzə etdi

 

 

 

| Ətraflı


ELAN
04/10/2022

Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası kafedrasının professoru, riyaziyyat elmləri doktoru  Elmağa Ağaqasım oğlu Qasımov   "Sonlu inteqral çevirmə üsulu və onun tətbiqi“”  mövzusunda məruzə edəcək

 

 

| Ətraflı


Məruzədə tərs məsələlər, onların təstnifatı və tətbiq sahələri haqqında məlumat verildi
29/09/2022

Diferensial və inteqral tənliklər kafedrasının elmlər doktoru proqramı üzrə doktorantı, f.r.e.n., dosent Elvin Əzizbəyov  “İkinci tərtib parabolik tənliklər üçün qeyri-lokal şərtli tərs sərhəd məsələləri”  mövzusunda məruzə etdi

 

 

| Ətraflı


Seminar olacaq
26/09/2022

Ülkər Gülağa qızı Haşımovanın  “Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz” kafedrasında  “Bir spektral məsələnin məxsusi funksiyalarının Lebeq və  çəkili Lebeq fəzalarında bazisliyi” uzrə seminar olacaq

 

 

| Ətraflı


ELAN
20/09/2022

Diferensial və inteqral tənliklər kafedrasının elmlər doktoru proqramı üzrə doktorantı, f.r.e.n., dosent Elvin Əzizbəyov "İkinci tərtib parabolik tənliklər üçün qeyri-lokal şərtli tərs sərhəd məsələləri" mövzusunda məruzə edəcək.

 

 

| Ətraflı


Şuşaya səfər
13/09/2022

30 ilə yaxın zamanda həm torpaqlarımız işğal edilmişdi

 

 

 

| Ətraflı


Professor Qəmbər Namazov ehtiramla yad edildi
24/08/2022

Bu gün ömrünü elmə həsr etmiş, uzun illər Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin  dekanı vəzifəsində çalışmış, Azərbaycanda təhsilin və elmin inkişafındakı böyük xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdü ilə mükafatlandırılmış professor Qəmbər Kazım oğlu Namazovun anadan olmasının 90 illiyidir

 

| Ətraflı


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |