Gulnara Amirova

Gulnara Amirova

Assistant

Telephone: (+994) 12 510 33 56

E-mail: gulnaraamirova@mail.ru

PERSONAL INFORMATION

Date of Birth: December 22nd 1968

Place of Birth: Baku, Azerbaijan

Marital Status: Married

Children: two children

EDUCATION

1975-1985, secondary school #176, Baku

1985-1990, student of Mechanics-mathematics faculty, BSU

2003-2008, ph.d. student of Mechanics-mathematics faculty, BSU

EMPLOYMENT HISTORY

1998- to the present, employee of BSU

1992- to the present, assistant of Mathematics and techniques of its teaching department, Mechanics-mathematics faculty, BSU

1990-1998, teacher, secondary school #52, Yasamal region, Baku

Courses: Scientific bases of the school course of mathematics, Techniques of teaching mathematics

Author of 11 scientific articles

SCIENTIFIC INTERESTS

Courses: Scientific bases of the school course of mathematics, Techniques of teaching mathematics

LIST OF SELECTED PUBLICATIONS

Müstəvi həndəsi fiqurlar mövzusunun tədrisində alternativ yanaşmaların mövzunun mənimsənilməsində əhəmiyyəti. -Азербайджанская Республика, Институт Проблем Образования, научные работы, 2004, №1, стр. 163-164

Həndəsə kursunda müstəvi fiqurların təsadüfi proseslərin realizasiyaları vasitəsilə təsvirinin tədrisi məsələləri. -Азербайджанская Республика, Институт Проблем Образования, научные работы,, 2005, №1, стр. 176-187

Riyaziyyat fənninin tədrisində alternativ təlim metodları. -Азербайджанская Республика, Институт Проблем Образования, научные работы, 2006, №1, стр. 83-99

Həndəsə kursunun planimetriya bəhsinin tədrisində stoxostik metodlardan alternativ həll metodu kimi istifadənin metodoloji üstünlüyü. -Азербайджанская Республика, Институт Проблем Образования, научные работы, 2007, №4, стр. 65-67

Bookmark and Share