Isabala Gurbanov

Isabala Gurbanov

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate professor

Telephone: (+994) 12 439 03 43

E-mail: isabalqurbanov@mail.ru

PERSONAL INFORMATION

Date of Birth: January 1st 1940

Place of Birth: West Azerbaijan

Marital Status: Married

Children: three children

EDUCATION

1948-1958, secondary school

1958-1963, student of Mechanics-mathematics faculty, BSU

1985, candidate of phys. and math. sciences, «Approximate solutions of the nonlocal boundary-value problem»

EMPLOYMENT HISTORY

1969- to the present, employee of BSU

1963-1969, lecturer, manager of study department, director in West Azerbaijan

1972- to the present, assistant, senior lecturer, associate professor of Computational mathematics department, Mechanics-mathematics faculty, BSU

1969-1972, senior engineer, mathematician-programmer of Theory of functions and Functional analysis department, Mechanics-mathematics faculty, BSU

1999- to the present, 1st substitute of pro-rector, BSU

Courses: «Methods of calculations», «Computers and programming», «Computational mathematics»

SCIENTIFIC INTERESTS

Approximate solutions of nonlocal boundary-value problem for the differential equations

LIST OF SELECTED PUBLICATIONS

Bir sərhəd məsələsinin həlli üçün sonlu fərqlər üsulu, научные труды БГУ , 1978, №6, стр.51-60.

Bir xüsusi məsələnin təqribi üsulları, Analizin təqribi üsulları, БГУ, 1982, стр. 90-99.

Bir məsələnin həlli üçün iterasiyalı üsullar, Diferensial və inteqral tənliklərin təqribi həlli, БГУ, 1983, стр.70-78

BOOKS

Hesablayacı maşınlar və proqlamlaşdırma. I-ci hissə, 1978.

Hesablayacı maşınlar və proqlamlaşdırma. II-ci hissə, 1981.

MikroEHM,proqramlaşdırma və praktika. 1988.

Riyazi programlar paketi. 2003.

Bookmark and Share