Muradova Şəmsiyyə

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

İş telefonu: (+994) 12 438 54 23

e-mail:mshams01@yahoo.com

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1983-cü ildə 01 iyun, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhərində anadan olub

1990-2000-ci illərdə Bakı ş. 158 saylı məktəbdə oxuyub

2000-2004-cü illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsində bakalavr pilləsi üzrə təh­sil alıb

2004-2006-cə illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakülstəsinin "Riyazi analiz" kafedrasında magistr pilləsi üzrə təhsil almış və fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir

2009-cu ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Aspirantura şöbəsinə daxil olmuşdur. 2013-cü il 27 sentyabr AMEA RMİ Dissertasiya Şurasında “Anizotrop Morri tipli fəzalarda anizotrop kəsr-maksimal operatorun və Riss potensialının kəsilməzliyi” mövzusunda riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru adını almaq üçün dissertasiya işini müdafiə etmişdir.

2010-cu ildən BDU-nUn "Riyazi analiz" kafedrasında müəllim çalışır

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2000-2006, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2009-2012,aspirant, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

2013, 27 sentyabr, r.ü.f.d., « Anizotrop Morri tipli fəzalarda anizotrop kəsr-maksimal operatorun və Riss potensialının kəsilməzliyi»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2015- h/h, müəllim, "Riyazi analiz" kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2012-2015 – AMEA RMİ “Diferensial tənliklər” şöbəsi, böyük elmi işçi

2007– 2012 – Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ətraf Mühit və Təbii Sərvətlər üzrə Dövlət İnformasiya-Arxiv Fondu, aparıcı mütəxəssis

Apardığı dərslər: Riyazi analiz.

19 elmi iş və məqalənin müəllifidir

MƏŞĞUL OLDUĞU ELMİ SAHƏ

Anizotrop Morri tipli fəzalarda maksimal, kəsr maksimal operatorların, eləcə də anizotrop Riss potensialının kəsilməzliyi üçün zəruri və kafi şərtlərin alınması

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

  • 2010, OMTSA, Turkey, Kirsheir
    • 21–24 сентября 2015 г., Функционально-дифференциальные уравнения и их приложения

Материалы VII Международной научной конференции, посвященной 80-летию профессора Г.А. Магомедова

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

  1. Necessary and sufficient conditions for boundedness of the anisotropic maximal operator in the local anisotropic Morrey-type spaces. Proc. of A.Razmadze Mathematical  Institute, Tbilisi, 2010, vol. 154, pp.73-96.
  2. Necessary and sufficient conditions for the boundedness of the anisotropic fractional maximal operator from anisotropic complementary Morrey-type spaces to anisotropic Morrey-type spaces. News of Azerbaijan Pedagogical University, 2012, № 1, pp.20-27.
  3. Boundedness of the anisotropic Riesz potential in anisotropic local Morrey-type spaces. Complex Variables and Elliptic Equations, 2013, vol.58, issue 2,  pp. 259-280.
  4. On the boundedness of the anisotropic fractional maximal operator from anisotropic complementary Morrey-type spaces to anisotropic Morrey-type spaces. Eurasian Mathematical Journal, 2013, vol.4, no.1, pp.7-20.
  5. Commutators of multilinear singular integral operators on generalized local Morrey spaces. Transactions of  IMM ANAS, 2015, vol.35, No.4, pp.61-74.
  6. Parabolic fractional integral operators with rough kernels in parabolic local generalized Morrey spaces. Caspian Journal of Applied Mathematics, Ecology and Economics, V. 4, No 1, 2016, July, pp.59-69.
  7. Gradient estimates for parabolic equations in generalized weighted Morrey spaces. Acta Mathematica Sinica, English Series Aug., 2016, Vol. 32, No. 8, pp. 911–924.
Bookmark and Share