Muradova Şəmsiyyə

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

İş telefonu: (+994) 12 438 54 23

e-mail:mshams01@yahoo.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

2000-2004-cü illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsində bakalavr pilləsi üzrə təhsil alıb

2004-2006-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakülstəsinin "Riyazi analiz" kafedrasında magistr pilləsi üzrə təhsil almış və fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir

2009-cu ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Aspirantura şöbəsinə daxil olmuşdur. 2013-cü il 27 sentyabr AMEA RMİ Dissertasiya Şurasında “Anizotrop Morri tipli fəzalarda anizotrop kəsr-maksimal operatorun və Riss potensialının kəsilməzliyi” mövzusunda riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru adını almaq üçün dissertasiya işini müdafiə etmişdir. 2014-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini, 2017-ci ildə isə "Analiz və funksional analiz" ixtisası üzrə dosent elmi adını almışdır.

2010-cu ildən BDU-nun "Riyazi analiz" kafedrasında müəllim çalışır

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2000-2006, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2009-2012,aspirant, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

2013 - r.ü.f.d., « Anizotrop Morri tipli fəzalarda anizotrop kəsr-maksimal operatorun və Riss potensialının kəsilməzliyi»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2015- h/h, müəllim, "Riyazi analiz" kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2012-2015 – AMEA RMİ “Diferensial tənliklər” şöbəsi, böyük elmi işçi

Apardığı dərslər: Riyazi analiz

23 elmi iş və məqalənin müəllifidir

MƏŞĞUL OLDUĞU ELMİ SAHƏ

Anizotrop Morri tipli fəzalarda maksimal, kəsr maksimal operatorların, eləcə də anizotrop Riss potensialının kəsilməzliyi üçün zəruri və kafi şərtlərin alınması

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

* 2010, OMTSA, Turkey, Kirsheir

* 21–24 сентября 2015 г., Функционально-дифференциальные уравнения и их приложения

Материалы VII Международной научной конференции, посвященной 80-летию профессора Г.А. Магомедова

* 19-22 сентября 2017, XII международная научная конференция «Фундаментальные и Прикладные проблемы математики и информатики», приуроченная к 85-летию профессора М.Г. Алишаева

* 06-08 december, 2017, "Modern problems of mathematics and mechanics", devoted to the 80-th anniversary of academician Akif Gadjiev

* September 3 – 8, 2018, IX International Conference of the Georgian Mathematical Union Dedicated to 100-th Anniversary of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Batumi – Tbilisi

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRİ

  1. E. V. Guliyev, Sh.A. Muradova, A. Eroglu. Necessary and sufficient conditions for boundedness of the anisotropic maximal operator in the local anisotropic Morrey-type spaces. Proc. of A.Razmadze Mathematical Institute, Tbilisi, 2010, vol. 154, pp.73-96.
  2. Sh.A. Muradova. Necessary and sufficient conditions for the boundedness of the anisotropic fractional maximal operator from anisotropic complementary Morrey-type spaces to anisotropic Morrey-type spaces. News of Azerbaijan Pedagogical University, 2012, № 1, pp.20-27.
  3. V. S. Guliyev, A. Akbulut, Sh.A.Muradova. Boundedness of the anisotropic Riesz potential in anisotropic local Morrey-type spaces. Complex Variables and Elliptic Equations, 2013, vol.58, issue 2, pp. 259-280.
  4. A. Akbulut, V. S. Guliyev, Sh.A. Muradova. On the boundedness of the anisotropic fractional maximal operator from anisotropic complementary Morrey-type spaces to anisotropic Morrey-type spaces. Eurasian Mathematical Journal, 2013, vol.4, no.1, pp.7-20.
  5. Sh.A.Muradova, Gadjieva E.A, Hasanov A.A. Commutators of multilinear singular integral operators on generalized local Morrey spaces. Transactions of IMM ANAS, 2015, vol.35, No.4, pp.61-74.
  6. A.S. Balakishiyev, Sh.A.Muradova and N.Orucov. Parabolic fractional integral operators with rough kernels in parabolic local generalized Morrey spaces. Caspian Journal of Applied Mathematics, Ecology and Economics, V. 4, No 1, 2016, July, pp.59-69.
  7. Guliyev Vagif S., Muradova Shamsiyya A., Omarova Mehriban N. and Softova Lubomira G. Gradient estimates for parabolic equations in generalized weighted Morrey spaces. Acta Mathematica Sinica, English Series Aug., 2016, Vol. 32, No. 8, pp. 911–924.
  8. Muradova Shamsiyya A., Omarova Mehriban N. and Ahmet Eroglu. Elliptic equations with measurable coefficients in generalized weighted Morrey spaces. Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics, NAS of Azerbaijan, vol. 43, no.2, 2017, pp. 197-213.
Bookmark and Share