Quliyev Vaqif

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor

İş telefonu: (+994 12) 539 75 79

e-mail:vagif@guliyev.com

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1957-ci il fevral ayının 22-də Salyan şəhərində anadan olmuşdur.

1973-1978-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsində təhsil alıb.

1983-cü ildən BDU-da çalışır.

2014-cü il 30 iyun AMEA-nın müxbir üzvü seçilmişdir.

Ailəlidir, üç övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1973-1978 tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1981-1983 aspirant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1983 - f.-r.e.n., "Anizotrop sinqulyar inteqral operatorların tədqiqi", BDU

1994 - f.-r.e.d., "Bircins qruplarda və  oblastında təyin olunmuş funksiyalar fəzasında inteqral operatorlar", V.A. Steklov adına Riyaziyyat İnstitutu

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1983-1995-cı illərdə BDU-nun "Riyazi analiz" kafedrasında asistant, baş müəllim, dosent, 1995-ci ildən 2008-ci ilə kimi professor vəzifələrində, 2008-ci ildən indiyə kimi BDU-nun "Riyazi analiz" kafedrasında əvəzçilik ilə professor vəzifəsində çalışır

1995-1998-ci illərdə RMİ-də əvəzçilik ilə "Riyazi fizika tənlikləri" şöbəsində işləmiş, 1998-ci ildə bu şöbədə "Harmonik analiz aparatının riyazi fizika tənliklərinə tətbiqi" qrupuna rəhbərlik etmişdir

1999-2001-ci illərdə "Riyazi analiz" şöbəsində "Harmonik analiz" laboratoriyasına rəhbərlik etmiş, 2001-2003-cü illərdə "Riyazi analiz" şöbəsinin müdir müavini vəzifəsində çalışmışdır

2005-2014-cü ilə kimi RMİ-nin "Riyazi analiz" şöbəsinin baş elmi işçisi vəzifəsində, 2014-cü ildən hal-hazıra kimi RMİ-nin "Riyazi analiz" şöbəsinin müdürü vəzifəsində çalışır

2015-cü il mayın 7-dən AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda Elmi işlər üzrə direktor müavini vəzifəsində çalışır

Apardığı dərslər: Riyazi analiz, Harmonik analiz, Riyazi analizin seçilmiş bəhsləri (İxtisas kursu), Sinqulyar inteqral operatorlar (İxtisas kursu)

200 elmi məqalənin, 2 monoqrafiyanın müəllifidir

19 elmlər namizədi və 2 elmlər doktoru yetişdirmişdir

TƏDQIQAT SAHƏSI

Bircins tipli fəzalarda və bircins Li qruplarında təyin olunmuş harmonik analizin inteqral operatorlarının yeni funksional fəzalarda tədqiqi

Lokal və qlobal Morri tipli fəzalarda Harmonik analizin müasir problemlərinin tədqiqi

İkiçəkili bərabərsizliklər

Çoxdəyişənli diferensiallanan funksiyalar fəzaları üçün daxilolma teoremləri

Karnot qruplarında təyin olunmuş funksional fəzalar üçün yaxınlaşmalar nəzəriyyəsi

Banax qiymətli funksional fəzalar nəzəriyyəsi

Çoxölçülü kompleks oblastlarda təyin olunmuş holomorf və harmonik funksiyalar fəzaları nəzəriyyəsi

Bessel, Laqer, Gegenbauerə, Dankl və Çebli-Trimeçe hiperqruplarında harmonik analizin müxtəlif məsələlərinin tədqiqi;

Diferensial tənliklərə tətbiq məsələləri

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 05.10.2008-12.10.2008, Novosibirski, Moskva, Beynəlxalq konfrans, Dəvətli məruzəçi
 • 24.06.2009-30.06.2009, London İmperial Kolleci, Böyük Britaniya, VII-ci İSAAC konqresi, Dəvətli məruzəçi
 • 12.06.2011-19.06.2011, Aveiro, Portuqaliya, Beynəlxalq konfrans, Dəvətli məruzəçi
 • 14.11.2013-01.12.2013, Pekin, Çin, Dəvətli məruzəçi
 • 09.06.2013-16.06.2013, Padova, Italiya, Dəvətli məruzəçi
 • 23.06.2014-27.06.2014, Padova, Italiya, Dəvətli məruzəçi (Workshop)
 • 3. 14.04.2014-24.04.2014, Kütahya, Türkiyə, Dəvətli məruzəçi
 • 2. 25.05.2015-30.05.2015, Moskva, Rusiya, Dəvətli məruzəçi
 • 09.07.2016-18.07.2016, Kırşehir, Türkiyə, Beynəlxalq konfrans - İCAA, Dəvətli məruzəçi

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. On boundedness of the generalized B-potential integral operators. Integral Transforms and SpecialFunctions, 18 (11-12) 2007, 885-895. (Impact Factor – 0.730)
 2. Calderon reproducing formula associated with the Gegenbauer operator on the half-lineJournal of Mathematical Analysis and Applications, 335 (2) 2007, 1079-1094. (Impact Factor – 1.001)
 3. Necessary  and  sufficient  condi-tions for boundedness of the Riesz potential in the local Morrey-type spacesPotential Analysis, 30 (3) 2009, 211-249.  (Impact Factor – 0.943)
 4. On fractional maximal function and fractional integral on the Laguerre hypergroupJ. Math. Anal. Appl.340 (2008), no. 2, 1058–1068. (Impact Factor – 1. 190)
 5. On fractional maximal function and fractional integral associated with the Dunkl operator on the real line.Journal of Mathematical Analysis and Applications, 353 (1) 2009, 449-459.  (Impact Factor – 1.001)
 6. Stein-Weiss type inequalities for the fractional integral operators in Carnot groups and applications.Complex variables and elliptic equations, 55 (8-10) 2010, 847-863.   (Impact Factor – 0.500)
 7. Boundedness of the maximal, potential and singular operators in the generalized variable exponent Morrey spacesMathematica Scandinavica, 197 (2) (2010), 285-304.    (Impact Factor – 0.521)
 8. Boundedness of the Riesz potential in local Morrey-type spacesPotential Analysis, 35 (1) (2011), 67-87.  (Impact Factor – 0.943)
 9. The two-weighted inequalities for sublinear operators generated by B singular integrals in weighted Lebesgue spacesActa Applicandae Mathematicae, 127 (1), 2013, 1-16.      (Impact Factor – 0.702).
 10. Linear and sublinear operators on Generalized Morrey spaces with non-doubling measures,Publicationes Mathematicae Debrecen, 83(3) 2013, 303-327.     (Impact Factor – 0.519)
 11. Maximal operator in  variable exponent generalized Morrey spaces on quasi-metric measure space,Mediterranina Journal of Mathematics, 13 (3) 2016, 1151-1165.   (Impact Factor 0.656)
 12. Global regularity in generalized weighted Morrey spaces of solutions to nondivergence elliptic equations with VMO coefficients, Potential Analysis, 38 (3) 2013, 843-862.  (Impact Factor – 1.048)
 13. Maximal, potential and singular operators in the local "complementary" variable exponent Morrey type spaces. accepted in Journal of Mathematical Analysis and Applications, 401 (1) 2013, 72-84.   (Impact Factor – 1.233)
 14. The optimal control problem in the processes described by the Goursat problem for a hyperbolic equation in variable exponent Sobolev spaces with dominating mixed derivativesJournal of Computational and Applied Mathematics, 305 (2016), 11-17. (Impact Factor 1.266)
 15. - Characterization of associate spaces of generalized weighted weak-Lorentz spaces and embeddings,Studia Mathematica, 228 (3) (2015), 223-233. (Impact Factor 0.610)
 16. Boundedness of intrinsic square functions and their commutators on generalized weighted Orlicz-Morrey spaces. Banach Journal of Mathematical Analysis, 9 (2)  2015, 44-62.  (Impact Factor 0.967)
 17. Generalized Morrey regularity for parabolic equations with discontinuity  data. Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society, 58 (1) 2015, 199-218. (Impact Factor 0.543)
 18. Generalized Morrey estimates for the gradient of divergence form parabolic operators with discontinuous coefficients,  Journal of Differential Equations, 259 (6) (2015), 2368-2387.   (Impact Factor 1.680)
 19. Rough singular integral operators and its commutators on generalized weighted Morrey spaces,Mathematical Inequalities and Applications, (19) (3) (2016), 863–881. (Impact Factor 0.645)
 20. Generalized weighted Morrey estimates for the gradient of divergence form parabolic operators with discontinuous coefficientsActa Mathematica Sinica, 32 (8), 2016, 911–924. (Impact Factor 0.386)
 21. Admissible potential operators and their commutators on vanishing Orlicz-Morrey spacesCollectanea Mathematica 67 (1) (2016), 133-153. DOI 10.1007/s13348-015-0135-1   (Impact Factor 0.609)

KITABLAR

 1. V.S. Guliyev, Function spaces, Integral Operators and Two Weighted Inequalities on Homogeneous Groups. Some Applications, Casioglu, Baku, 1999, 332  pp. (in Russian)
  V.S. Guliyev, Integral operators, function spaces and questions of approximation on the Heisenberg group,Baku -"ELM", 1996, 199  рр. (Baku)
Bookmark and Share