SƏLİMOV ARİF AĞACAN OĞLU

-      BDU-nun “Cəbr və həndəsə” kafedrasının müdiri, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Respublikasının əməkdar elm xadimi

-       İş telefonu: (+994) 12 510 33 64

-       e-mail: asalimov@hotmail.com

-       web: http://mechmath.bsu.edu.az/en/content/arif_salimov 
QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1956-cı il iyunun 7-də anadan olub, 1963-1973-cü illərdə Ağsu şəhər 1 sayılı orta məktəbində oxuyub
 • 1973-1978-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb
 • 1980-1983-cü illərdə Rusiyanın Kazan Dövlət Universitetinin əyani aspiranturasında “Həndəsə” ixtisası üzrə təh­sil alıb
 • 1983-1999-cu illərdə və 2017-ci ildən hal-hazıra kimi BDU-da çalışır
 • Türkiyənin Atatürk Universitetində müqavilə üzrə dosent (1995-1998) və professor (1998-2017) vəzifələrində çalışmışdır
 • Türkiyə Dövlət Mükafatı Laureatı (TÜBİTAK, PPÖ-2015)
 • Ailəlidir, iki övladı var


TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1973-1978, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU
 • 1980-1983, Kazan Dövlət Universitetinin əyani aspiranturası, Rusiya
 • 1984, f.-r.e.n., Kazan Dövlət Universiteti, Rusiya, Mövzu: Diferensiallanan çoxobrazlı və onun toxunan laylanmasında poliafinor strukturlar, Elmi rəhbər: Professor Vladimir Vişnevskiy, ixtisas: “Həndəsə və topologiya”
 • 1998, f.-r.e.d., Kazan Dövlət Universiteti, Rusiya, Mövzu: Diferensiallanan çoxobrazlı və onun tenzor laylanmasında poliafinor strukturlar, ixtisas: “Həndəsə və topologiya” (Bu ixtisas üzrə ölkədə yeganə elmlər doktorudur)
 • 1988, Dosent
 • 2014, Professor (Azərbaycan Ali Attestasiya Komissiyası)


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2017- h/h, “Cəbr və Həndəsə” kafedrasının müdiri, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor, BDU
 • 1995-2017, Müqavilə əsasında Türkiyənin Atatürk Universitetində dosent (1995-1998) və professor (1998-2017)
 • 1988-1999, Dosent, Həndəsə kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU
 • 1983-1988, Assistent, Həndəsə kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU
 • 1978-1980, Mühəndis-riyaziyyatçı, AMEA-nın Kibernetika İnstitutu

 

TƏDQIQAT SAHƏSI

Çoxobrazlılar üzərində diferensial həndəsi strukturlar. Tenzor laylanmaları. Diferensial həndəsi obyektlərin liftləri


“HƏNDƏSƏ” İXTİSASI ÜZRƏ YETİŞDİRDİYİ FƏLSƏFƏ DOKTORLARI

 1. Habil Fattayev, Ph.D., Geometry of pure affinor subbundle, 1994 (Russia)
 2. Melek Aras, Ph.D., On Riemannian manifods with metrics sg=cg+va, 2005 (Turkey)
 3. Matlab Mamedov, Ph.D., Theory of lifts in the bundle of covariant tensors, 2006 (Azerbaijan)
 4. Aydin Gezer, Ph.D., Problems of theory of lifts in the tensor bundle, 2008 (Turkey)
 5. Murat Iscan, Ph.D., Geometry of B-manifolds, 2008 (Turkey)
 6. Kursat Akbulut, Ph.D., Infinitesimal transformations in the tangent bundle, 2009 (Turkey)
 7. Seher Aslanci, Ph.D., On geometrical applications of covariant tensors, 2011 (Turkey)
 8. Hasim Cayir, Ph.D., Almost para-contact structures, 2013 (Turkey)
 9. Filiz Ocak, Ph.D., On some natural metrics in cotangent bundle, 2014 (Turkey)
 10. Manouchehr Asl Behboudi, Ph.D., Differential geometrical properties of hypercomplex manifolds, 2015 (Iran)
 11. Furkan Yildirim, Ph.D., Semi-cotangent bundles, 2015 (Turkey)
 12. Rabia Cakan, Ph.D., Differential geometrical structures and their transfers by musical isomorphisms, 2015 (Turkey)
 13. Sibel Turanli, Ph.D., Anti-Kahler-Codazzi manifolds, 2015 (Turkey)
 14. Hilmi Sarsılmaz, Ph.D., Almost para-complex pure 4-Walker manifolds, 2017 (Turkey)
 15. Sevil Kazimova, Ph.D., On special Riemannian metrics in bundles, Continued (Azerbaijan)


RİYAZİYYAT ÜZRƏ NÜFUZLU BEYNƏLXALQ JURNALLARIN REDAKSİYA HEYƏTİNİN ÜZVÜ

 • International Electronic Journal of Geometry (Clarivate Analytics)
 • Azerbaijan Journal of Mathematics (2015-2017) (Clarivate Analytics)
 • TWMS Journal of Pure and Appl. Math. (Clarivate Analytics)
 • Proceedings Inst. Math. Mech. Natl. Acad. Sci. Azerb. (Clarivate Analytics)
 • Transactions Inst. Math. Mech. Natl. Acad. Sci. Azerb. (SCOPUS)


RİYAZİYYAT ÜZRƏ NÜFUZLU BEYNƏLXALQ JURNALLARIN RƏYÇİSİ

 • “Mathematical Reviews, American Mathematical Society”
 • “Journal of Geometry and Physics” (Elsevier)
 • “Journal of Geometry” (Springer)
 • “Int. J. Geom. Methods Mod. Phys.” (World Scientific)
 • “J. Math. Phys. Anal. Geom.”
 • “Acta Math. Hungar.”(Spinger)
 • “Publicationes Mathematicae Debrecen”
 • “Indian Journal Pure and Applied Math.”(Springer)
 • “Turkish J. Math.”

QRANTLAR

 • Grant MFAG-116F230, TUBITAK, Türkiyə, 2016
 • Grant MFAG-112F111, TUBITAK, Türkiyə, 2012
 • Grant TBAG-108T590, TUBITAK, Türkiyə, 2008
 • Grant TBAG-105T551, TUBITAK, Türkiyə, 2006

MÜKAFATLAR

 • “Tenzor strukturlar” elmi layihəsi üzrə Türkiyə Dövlət Mükafatı (TÜBİTAK Proje Performans Ödülü, Ankara-2015, 20.000 ABŞ Dolları)
 • “Tensor operators and their applications,  New York, 2013” monoqrafiyasına görə Atatürk Universitetinin “Bilimsel Teşvik Birincilik Ödülü” Mükafatı, Türkiyə 2013
 • 2002-2016-cı illərdə “Thomson Reuters (Clarivate Analytics)”-ə daxil olan SCI-Expanded junallarinda çap edilmiş  məqalələr üçün  Türkiyə Elm və Texnika Komitəsinin (TUBITAK-ın) 22 ədəd “Makale Teşvik” mükafatı
 • Atatürk Universitetinin  “Sıtkı Alp adına Bilimsel Teşvik Takdir Ödülü” Mükafatı, Türkiyə 2016

BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSLARIN TƏŞKİLAT KOMİTƏSİNİN ÜZVÜ

 • 6th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications , Budapest, Hungary, 2017
 • 5th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, Belgrade, Serbia, 2016
 • 12th International Conference on Geometry and Applications Varna, Bulgaria, 2015
 • 4th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, Athens, Grecee, 2015;
 • Internat. Conf. on Advan. in Math. Sciences, Antalya, Turkey, 2015;
 • XIII Geometri Sempozyumu, İstanbul, 2015
 • 3rd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications,Vienna, Austria, 2015;
 • 2nd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications,Sarajevo,  Bosnia Herzegovina, 2014;
 • XII Geometri Sempozyumu, Bilecik, Türkiye, 2014;
 • 1st International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, Prishtine, Kosovo, 2013;
 • XI Geometri Sempozyumu,  Ordu, Türkiye, 2013;
 • XGeometri Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 2012;
 • IV Cong. of the Turkic World Math. Society,  Baku, Azerbaijan, 2011;
 • IX Geometri Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 2011;
 • VIII Geometri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 2010;
 • VII Geometri Sempozyumu, Kırşehir, Türkiye, 2009;
 • VI Geometri Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 2008;
 • II. Türk Dünyası Matem. Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 2007;
 • IV. Inter. Geom. Semp., Zonguldak, Turkey, 2006;
 • 1st Congress of the World  Mathematical Society of Turkic Countries, Elazig, Turkey, 1999;
 • Межд. науч. конф. “Лобачевский и современная геометрия”, Казань, Russia, 1992.


DİGƏR FƏLİYYƏTLƏR

 • Türkiyə Dövlətinin Elmi və Texnoloji Tədqiqat Komitəsinin (TUBITAK-ın) elmi layihələr üzrə komissiyasının üzvü və rəyçisi (2008-2017)
 • Yaponiyanın “Tensor” cəmiyyətinin üzvü
 • Bolqarıstanın “Bojan Petkantschin” adlı həndəsə cəmiyyətinin üzvü
 • Atatürk universitetinin nəzdindəki həndəsə ixtisası üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiya Şurasının sədri (2001-2017)
 • Türkiyənin Ali Təhsil Qurumunun (YÖK) həndəsə ixtisası üzrə dosentlik ünvanı verən komissiyasının sədri və üzvü (2008-2013)
 • Azərbaycan Ali Attestasiya Komissiyasının “Riyaziyyat və mexanika” üzrə ekspert şurasının üzvü (2017 - h/h)


MONOQRAFİYA

Salimov A., Tensor operators and their applications, Mathematics Research Developments Series. Nova Science Publishers, New York, xii+186 pp., 2013.


SEÇİLMIŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. Salimov, A. A. Almost analyticity of a Riemannian metric and integrability of a structure. (Russian) Trudy Geom. Sem. Kazan. Univ. No. 15 (1983), 72–78.
 2. Salimov, A. A. Φ-operator and almost analyticity. (Russian) Differential geometry, No. 7, 73–80, 107, Saratov. Gos. Univ., Saratov, 1983.
 3. Salimov, A. A. Holomorphic-projective transformations of a connection on manifolds with structures defined by algebras. (Russian) Trudy Geom. Sem. Kazan. Univ. No. 16 (1984), 91–103.
 4. Salimov, A. A. A remark on almost-integrability of a structure. (Russian) Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat.1985, no. 12, 71–72, 78 (SCI-Expanded).
 5. Salimov, A. A. A-holomorphic vector fields. (Russian) Problems in geometry and algebraic topology (Russian), 95–101, Azerbaĭdzhan. Gos. Univ., Baku, 1985.
 6. Salimov, A. A. Polyaffine structures on invariant submanifolds. (Russian) Studies in geometry (Russian),106–115, Azerbaĭdzhan. Gos. Univ., Baku, 1987.
 7. Salimov, A. A. Almost integrability of a poly-affine structure. (Russian) Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat.1988, no. 6, 78--80; translation in Soviet Math. (Iz. VUZ) 32 (1988), no. 6, 110–113 (SCI-Expanded).
 8. Salimov, A. A. The generalized Tachibana operator and its properties. (Russian) Akad. Nauk Azerbaĭdzhan. SSR Dokl. 45 (1989), no. 5, 8–11.
 9. Salimov, A. A. Quasiholomorphic mapping and a tensor bundle. (Russian) Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat. 1989, no. 12, 73--76; translation in Soviet Math. (Iz. VUZ) 33 (1989), no. 12, 89–92 (SCI-Expanded).
 10. Salimov, A. A. Quasi-ϕ-holomorphic section of a hybrid subbundle. (Russian) Trudy Geom. Sem. Kazan. Univ. No. 21 (1991), 85–93.
 11. Salimov, A. A. Almost ψ-holomorphic tensors and their properties. (Russian) Dokl. Akad. Nauk 324(1992), no. 3, 533-536; translation in Russian Acad. Sci. Dokl. Math. 45 (1992), no. 3, 602–605 (1993) (SCI).
 12. Salimov, A. A. A new method in the theory of liftings of tensor fields in a tensor bundle. (Russian) Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat. 1994, no. 3, 69-75; translation in Russian Math. (Iz. VUZ) 38 (1994), no. 3, 67–73.
 13. Salimov, A. A. Generalized Yano-Ako operator and the complete lift of tensor fields. Tensor (N.S.) 55(1994), no. 2, 142–146.
 14. Salimov, A. A. Complete lifts of tensor fields into a pure tensor subbundle. (Russian) Trudy Geom. Sem. Kazan. Univ. No. 22 (1994), 69–78.
 15. Salimov, A. A. Lifts of poly-affinor structures on pure sections of a tensor bundle. (Russian) Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat. 1996, no. 10, 55-62; translation in Russian Math. (Iz. VUZ) 40 (1996), no. 10, 52–59 (1997).
 16. Mağden, A.; Salimov, A. A. On the generalized Φ-operator. (Turkish) Hacet. Bull. Nat. Sci. Eng. Ser. B 25(1996), 99–108.
 17. Mağden, Abdullah; Kamali, Muhammet; Salimov, Arif A. The Tachibana operator and transfer of lifts.Turkish J. Math. 22 (1998), no. 1, 109–117 (Scopus).
 18. Salimov, A. A.; Maǧden, A. Complete lifts of tensor fields on a pure cross-section in the tensor bundle T1q(Mn). Note Mat. 18 (1998), no. 1, 27–37 (1999) (Scopus).
 19. Kopuzlu, Abdullah; Salimov, A. A. Geodesics in a tensor bundle. Turkish J. Math. 23 (1999), no. 2, 281–286 (Scopus).
 20. Mağden, A.; Kadıoğlu, E.; Salimov, A. A. Applications of the Tachibana operator on problems of lifts.Turkish J. Math. 24 (2000), no. 2, 173–183 (Scopus).
 21. Salimov, A. A.; Kadıoğlu, Ekrem Lifts of derivations to the semitangent bundle. Turkish J. Math. 24(2000), no. 3, 259–266 (Scopus).
 22. Salimov, A. A.; Mağden, A. Horizontal lifts of tensor fields of type (1,1). Trans. Acad. Sci. Azerb. Ser. Phys.-Tech. Math. Sci. 20 (2000), no. 4, Math. Mech., 182–191, 267.
 23. Magden, A.; Salimov, A. A. Horizontal lifts of tensor fields to sections of the tangent bundle. (Russian)Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat. 2001, no. 3, 77--80; translation in Russian Math. (Iz. VUZ) 45 (2001), no. 3, 73–76.
 24. Akbulut, S.; Özdemir, M.; Salimov, A. A. Diagonal lift in the cotangent bundle and its applications. Turkish J. Math. 25 (2001), no. 4, 491–502 (Scopus).
 25. Cengız, Nejmi; Salımov, A. A. Complete lifts of derivations of special types to the tensor bundle. Math. Balkanica (N.S.) 15 (2001), no. 3-4, 265–274.
 26. Cengiz, Nejmi; Salimov, A. A. Complete lifts of derivations to tensor bundles. Bol. Soc. Mat. Mexicana (3)8 (2002), no. 1, 75–82 (SCI-Expanded).
 27. Cengiz, N.; Salimov, A. A. Geodesics in the tensor bundle of diagonal lifts. Hacet. J. Math. Stat. 31(2002), 1–11 (Scopus).
 28. Cengiz, N.; Salimov, A. A. Diagonal lift in the tensor bundle and its applications. Appl. Math. Comput. 142(2003), no. 2-3, 309–319 (SCI-Expanded).
 29. Salimov, A. A.; Chengiz, N. Lift of Riemannian metrics to tensor bundles. (Russian) Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat. 2003, no. 11, 51-59; translation in Russian Math. (Iz. VUZ) 47 (2003), no. 11, 47–55 (2004).
 30. Mağden, A.; Salimov, A. A. Geodesics for complete lifts of affine connections in tensor bundles. Appl. Math. Comput. 151 (2004), no. 3, 863–868 (SCI-Expanded).
 31. Kamali, Muhammad; Salimov, Arif A. Horizontal lifts of affinor fields to the tensor bundle. Trans. Acad. Sci. Azerb. Ser. Phys.-Tech. Math. Sci. 24 (2004), no. 1, Math. Mech., 149–154.
 32. Mağden, A.; Cengiz, N.; Salimov, A. A. Horizontal lift of affinor structures and its applications. Appl. Math. Comput. 156 (2004), no. 2, 455–461 (SCI-Expanded).
 33. Salimov, Arif A.; Mammadov, Matlab A. Affinor structures on a manifold with pure Riemann metric. Trans. Acad. Sci. Azerb. Ser. Phys.-Tech. Math. Sci. 24 (2004), no. 4, Math. Mech., 149–154.
 34. Iscan, M.; Salimov, A. On a connection between the theory of Tachibana operators and the theory of B-manifolds. Hacet. J. Math. Stat. 34 (2005), 47–53 (Scopus).
 35. The outline of scientific and pedagogical activity of V.V. Vishnevskij (devoted to 75-th birthday), Uchenye Zapiski Kazanskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seriya Fiziki-Matematicheskie Nauki) 147 (2005), кн.1, 26-36.
 36. Cengiz, N.; Tarakcı, Ö.; Salimov, A. A. A note on Kaehlerian manifolds. Turkish J. Math. 30 (2006), no. 4,439–445 (Scopus).
 37. Magden, A.; Salimov, A. A. On applications of the Yano-Ako operator. Acta Univ. Palack. Olomuc. Fac. Rerum Natur. Math. 45 (2006), 135–141.
 38. Salimov, A. A.; Iscan, M.; Etayo, F. Paraholomorphic B-manifold and its properties. Topology Appl. 154(2007), no. 4, 925–933 (SCI-Expanded).
 39. Gezer, A.; Salimov, A. A. The lifts of a derivation determined by DKXY and their applications. Math. Balkanica (N.S.) 21 (2007), no. 1-2, 71–78.
 40. Gezer, Aydin; Salimov, Arif. Diagonal lifts of tensor fields of type (1,1) on cross-sections in tensor bundles and its applications. J. Korean Math. Soc. 45 (2008), no. 2, 367–376 (SCI-Expanded).
 41. Gezer, Aydin; Salimov, Arif A. Almost complex structures on the tensor bundles. Arab. J. Sci. Eng. Sect. A Sci. 33 (2008), no. 2, 283–296 (SCI-Expanded).
 42. Salimov, Arif; Iscan, Murat; Akbulut, Kursat Some remarks concerning hyperholomorphic B-manifolds. Chin. Ann. Math. Ser. B 29 (2008), no. 6, 631–640 (SCI-Expanded).
 43. Iscan, M.; Salimov, A. A. On Kähler-Norden manifolds. Proc. Indian Acad. Sci. Math. Sci. 119 (2009), no. 1, 71–80 (SCI-Expanded).
 44. Salimov, A. A.; Akbulut, K.; Aslanci, S. A note on integrability of almost product Riemannian structures. Arab. J. Sci. Eng. Sect. A Sci. 34 (2009), no. 1, 153–157 (SCI-Expanded).
 45. Magden, Abdullah; Salimov, Arif A. Complete lifts of tensor fields on a pure cross-section in the tensor bundle. J. Geom. 93 (2009), no. 1-2, 128–138 (Scopus).
 46. Salimov, A. A.; Kazimova, S. Geodesics of the Cheeger-Gromoll metric. Turkish J. Math. 33 (2009), no. 1,99–105 (SCI-Expanded).
 47. Salimov, Arif A.; Gezer, Aydin; Akbulut, Kursat Geodesics of Sasakian metrics on tensor bundles. Mediterr. J. Math. 6 (2009), no. 2, 135–147 (SCI-Expanded).
 48. Salimov, A. A.; Akbulut, K. A note on a paraholomorphic Cheeger-Gromoll metric. Proc. Indian Acad. Sci. Math. Sci. 119 (2009), no. 2, 187–195 (SCI-Expanded).
 49. Tarakci, O.; Gezer, A.; Salimov, A. A. On solutions of IHPT equations on tangent bundles with the metric II+III. Math. Comput. Modelling 50 (2009), no. 7-8, 953–958 (SCI-Expanded).
 50. Salimov, A. A. Non-existence of para-Kahler-Norden warped metrics. Int. J. Geom. Methods Mod. Phys. 6(2009), no. 7, 1097–1102 (SCI-Expanded).
 51. Gezer, A.; Akbulut, K.; Salimov, A. A. Infinitesimal holomorphically projective transformations on tangent bundles with respect to the synectic metric tensor. JP J. Geom. Topol. 9 (2009), no. 3, 225–237.
 52. Salimov A.A., Iscan M. On the geomtry of B-manifolds. Kazan. Gos. Univ. Učen. Zap. 151(2009), kn.4, 231-239. (Short Report in Proceedings of the N. I. Lobachevskii Mathematical Center. Kazanskoe Matematicheskoe Obshchestvo, Kazan. 39(2009), 96-102)
 53. Gezer, A.; Tarakci, O.; Salimov, A. A. On the geometry of tangent bundles with the metric II+III. Ann. Polon. Math. 97 (2010), no. 1, 73–85 (SCI-Expanded).
 54. Salimov, Arif; Iscan, Murat Some properties of Norden-Walker metrics. Kodai Math. J. 33 (2010), no. 2,283–293 (SCI-Expanded).
 55. Salimov, Arif A.; Agca, Filiz On para-Nordenian structures. Ann. Polon. Math. 99 (2010), no. 2, 193–200 (SCI-Expanded).
 56. Salimov, A. A.; Iscan, M.; Akbulut, K. Notes on para-Norden-Walker 4-manifolds. Int. J. Geom. Methods Mod. Phys. 7 (2010), no. 8, 1331–1347 (SCI-Expanded).
 57. Salimov, Arif. On operators associated with tensor fields. J. Geom. 99 (2010), no. 1-2, 107–145 (Scopus).
 58. Salimov, Arif. Erratum to: On operators associated with tensor fields. J. Geom. 99 (2010),no. 1-2, 179–181 (Scopus).
 59. Aslanci, S.; Kazimova, S.; Salimov, A. A. Some remarks concerning Riemannian extensions. Ukrainian Math. J. 62 (2010), no. 5, 661–675 (SCI-Expanded).
 60. Salimov, Arif A.; Iscan, Murat On Norden-Walker 4-manifolds. Note Mat. 30 (2010), no. 1, 111–128(Scopus).
 61. Salimov, Arif A.; Agca, Filiz Some properties of Sasakian metrics in cotangent bundles. Mediterr. J. Math.8 (2011), no. 2, 243–255 (SCI-Expanded).
 62. Salimov, Arif; Gezer, Aydin On the geometry of the (1,1)-tensor bundle with Sasaki type metric. Chin. Ann. Math. Ser. B 32 (2011), no. 3, 369–386 (SCI-Expanded).
 63. Salimov, A. A. A note on the Goldberg conjecture of Walker manifolds. Int. J. Geom. Methods Mod. Phys.8 (2011), no. 5, 925–928 (SCI-Expanded).
 64. Salimov, Arif; Gezer, Aydin; Aslancı, Seher On almost complex structures in the cotangent bundle. Turkish J. Math. 35 (2011), no. 3, 487–492 (SCI-Expanded).
 65. Salimov A.A., Iscan M., Turanli S. Differential geometry of Walker manifolds. “Relativity, Gravity and Geometry, Petrov 2010 Anniversary Symposium On General Relativity and Gravitation”, Selected for the special memorial issue of the Journal “Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta” (Proceedings of Kazan University, Physics and Mathematics Series), 153 (2011), no. 3, 264-271.
 66. Gezer, A.; Salimov, A. A. Lifts of (1,1)-tensor fields on pure cross-sections of (p,q)-tensor bundles. TWMS J. Pure Appl. Math. 2 (2011), no. 2, 194–202.
 67. Salimov, Arif; Gezer, Aydin; Iscan, Murat On para-Kähler-Norden structures on the tangent bundles. Ann. Polon. Math. 103 (2012), no. 3, 247–261 (SCI-Expanded).
 68. Salimov, Arif; Aslanci, Seher Applications of Φ-operators to hypercomplex geometry. Adv. Appl. Clifford Algebr. 22 (2012), no. 1, 185–201 (SCI-Expanded).
 69. Iscan, M.; Gezer, A.; Salimov, A. Some properties concerning curvature tensors of eight-dimensional Walker manifolds. Zh. Mat. Fiz. Anal. Geom. 8 (2012), no. 1, 21–37 (SCI-Expanded).
 70. Gezer, Aydın; Cengiz, Nejmi; Salimov, Arif On integrability of golden Riemannian structures. Turkish J. Math. 37 (2013), no. 4, 693–703 (SCI-Expanded).
 71. Salimov, A. A.; Cakan, Rabia On bicomplex-holomorphic manifolds. Int. J. Geom. Methods Mod. Phys. 10(2013), no. 7, 1320010, 8 pp. (SCI-Expanded).
 72. Salimov, Arif; Turanli, Sibel Curvature properties of anti-Kähler–Codazzi manifolds. C. R. Math. Acad. Sci. Paris 351 (2013), no. 5-6, 225–227 (SCI).
 73. Salimov, Arif; Cayir, Hasim Some notes on almost paracontact structures. C. R. Acad. Bulgare Sci. 66(2013), no. 3, 331–338 (SCI-Expanded).
 74. Salimov, Arif; Akbulut, Kursat; Turanli, Sibel On an isotropic property of anti-Kähler-Codazzi manifolds. C. R. Math. Acad. Sci. Paris 351 (2013), no. 21-22, 837–839 (SCI).
 75. Salimov, A. A.; Cengiz, N.; Behboudi Asl, M. On holomorphic hypercomplex connections. Adv. Appl. Clifford Algebr. 23 (2013), no. 1, 179–207 (SCI-Expanded).
 76. Ağca, Filiz; Salimov, A. A. Some notes concerning Cheeger-Gromoll metrics. Hacet. J. Math. Stat. 42(2013), no. 5, 533–549 (SCI-Expanded).
 77. Yildirim, Furkan; Salimov, Arif Semi-cotangent bundle and problems of lifts. Turkish J. Math. 38 (2014),no. 2, 325–339 (SCI-Expanded).
 78. Behboudi Asl, Manouchehr; Salimov, Arif On anti-Hermitian metric connections preserving a bicomplex structure. Adv. Appl. Clifford Algebr. 24 (2014), no. 1, 11–21 (SCI-Expanded).
 79. Salimov, Arif; Gezer, Aydın Norden structures of Hessian type. Turkish J. Math. 38 (2014), no. 3, 462–469 (SCI-Expanded).
 80. Salimov, Arif On anti-Hermitian metric connections. C. R. Math. Acad. Sci. Paris 352 (2014), no. 9, 731–735 (SCI).
 81. Ocak, F.; Salimov, A. A. Geometry of the cotangent bundle with Sasakian metrics and its applications. Proc. Indian Acad. Sci. Math. Sci. 124 (2014), no. 3, 427–436 (SCI-Expanded).
 82. Salimov, Arif; Cakan, Rabia On deformed Riemannian extensions associated with twin Norden metrics. Chin. Ann. Math. Ser. B 36 (2015), no. 3, 345–354 (SCI-Expanded).
 83. Cakan, R.; Akbulut, K.; Salimov, A.A. Musical isomorphisms and problems of lifts. Chin. Ann. Math. Ser. B 37 (2016), no. 3, 323-330 (SCI-Expanded).
 84. Salimov, A.; Cakan, R. Problems of g-lifts. Proceedings of the Institute of Math. and Mech. 43 (2017), no. 1, 161-170 (ESCI).
 85. Salimov, A.; Fattaev, H. Coframe bundle and problems of lifts on its cross-sections. Turkish J. Math. 42 (2018), no. 4, 2035-2044 (SCI-Expanded).
 86. Fattayev, H.; Salimov, A. Diagonal lifts of metrics to coframe bundle. Proceedings of the Institute of Math. and Mech. 44 (2018), no. 2, 328-337 (ESCI).
 87. Salimov, A.; Fattayev, H. On a new class of lifts in the coframe bundle. C.R. Acad. Bulgare Sci. 71 (2018), no. 6, 743-750 (SCI-Expanded).
 88. Salimov, A. On structure-preserving connections. Periodica Mathematica Hungarica. 77 (2018), no. 1, 69-76 (SCI-Expanded).
 89. Salimov, A.; Fattayev, H. Connections on the coframe bundle. International Electronic Journal of Geometry.  12 (2019), no. 1, 93-101 (ESCI).
 90. Salimov, A.; Asl, M.B.; Kazimova, S. Problems of lifts in symplectic geometry. Chin. Ann. Math. Ser. B. 40 (2019), no. 3, 321-330 (SCI-Expanded).
 91. Salimov, A.; Azizova, Sh. Some remarks concerning anti-Hermitian metrics. Mediterr. J. Math. 16 (2019), no.4, Article 84 (SCI-Expanded).
 92. Salimov, A., Fattayev, H. Lift of derivations in the coframe bundle. Mediterr. J. Math., to appear (2020) (SCI-Expanded).


CLARIVATE ANALYTICS (PUBLONS-WEB OF SCIENCE GROUP) BAZASINDA MƏQALƏ SAYI:
60 Məqalə

SCOPUS BAZASINDA MƏQALƏ SAYI:
61 Məqalə


İSTİNADLAR:

 • Publons-Web of Science Group (total: 402; h-index: 11)
 • Scopus (total: 394; h-index: 12)

 

BÜTÜN ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI

CV PDF formatında
CV DOC formatında (Updated: 06.09.2019)


Bookmark and Share