Ömərova Mehriban

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

İş telefonu: (+994 12) 539 75 79

e-mail:mehriban_omarova@yahoo.com


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1981-ci il dekabr ayının 4-də İsmayıllı rayonunda anadan olmuşdur

1999-2003-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsində təhsil alıb

2009-cü ildən BDU-da çalışır

Subay

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1999-2003 tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2003-2005 magistr, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2005-2008 aspirant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2010 – r.ü.f.d., " Lager hiperqrupunda kəsr maksimal funksiya və Riss potensialı"

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2009-2014-cü illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsində tyutor vəzifəsində

2014-cü ildən indiyə qədər "Riyazi analiz" kafedrasında müəllim vəzifəsində

2014-cü ildən indiyə qədər AMEA RMİ-nin "Riyazi analiz" şöbəsinin böyük elmi işçisi vəzifəsində

Apardığı dərslər: Riyazi analiz, Sinqulyar inteqral operatorlar (İxtisas kursu)

18 elmi məqalənin müəllifidir

TƏDQIQAT SAHƏSI

Lager hiperqrupunda Harmonik Analizin bəzi problemləri

Morri tipli fəzalarda inteqral operatorlar nəzəriyyəsinə və onların elliptic və parabolik tipli diferensial tənliklərin həllərinin requlyarlığı məsələləri

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

  • 09.07.2016-18.07.2016, Kırşehir, Türkiyə, Beynəlxalq konfrans - İCAA
  • 08.09.2015-13.09.2015, Bakı, Azərbaycan, Beynəlxalq konfrans – MADEA-7

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

  1. V.S. Guliyev, M.N. Omarova, Parabolic oblique derivative problem with discontinuous coefficients in generalized weighted Morrey spaces, Open Matematics, 14 (2016), 49-61. (Impact Factor 0.578)
  2. V.S. Guliyev, Sh. Muradova, M.N. Omarova, L. Softova, Generalized weighted Morrey estimates for the gradient of divergence form parabolic operators with discontinuous coefficients, Acta Mathematica Sinica, 32 (8), 2016, 911–924. (Impact Factor 0.386)
  3. (Impact Factor 0.967)
  4. V.S. Guliyev and M. Omarova, On fractional maximal function and fractional integral on the Laguerre hypergroup. J. Math. Anal. Appl. 340 (2008), no. 2, 1058–1068. (Impact Factor – 1. 190)
Bookmark and Share