İMTAHAN SUALLARI

Riyazi analiz

 


Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz

funksiyalar nəzəriyyəsinin seçilmiş fəsilləri (az) (rus)

kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi (az) (rus)


Diferensial və inteqral tənliklər

Riyaziyyatın müasir problemləri-mag (az)

Diferensial tənliklər-1 (Riyaziyyat) (az) (rus)

Diferensial tənliklər (Mexanika) (az)

Riyazi fizika tənlikləri (az) (rus) (en)

Hesablama riyaziyyatı

Hesablama üsulları (az) (rus)

Hesablama üsullarının elmi və texniki məsələlərin həllinə tətbiqi (az) (rus) (en)

İnformatika və təhsildə innovasiya və kommunikasiya texnologiyaları (az) (rus)

Ədədi üsulların bəzi model məsələlərinin həllinə tətbiqi (az) (rus)

İdarəetmə nəzəriyyəsinin riyazi üsulları

 


Cəbr və həndəsə

Analitik həndəsə (az) (rus)

Diferensial həndəsə və topologiya(az) (rus)

Hamar çoxobrazlılar nəzəriyyəsi (az) (rus)

Həndəsə və topologiyanın əlavə fəsilləri (az) (rus)

Həndəsə 1 (az) (rus)

Həndəsə 2 (az) (rus)

Həndəsə 3 (az) (rus)


Nəzəri mexanika və bütöv mühit mexanikası

mexanikanın müasir problemləri-mag (az) (rus)

bütöv mühit mexanikası (az) (rus)


Ali riyaziyyat

 


Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası

Elementar riyaziyyat1 (az) (rus)

Riyaziyyatın tədrisi metodikası (az) (rus)

Riyazi fizika tənlikləri (az) (rus) (ing)


2020 -dövət imtahan sualları

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 14 15 16 17 18 1 9 20 21 22 23 24

Bookmark and Share