Vaqif İbrahimov

AMEA-nın müxbir üzvü, professor, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru

İş telefonu: (+994) 12 538 21 54

e-mail: ibvag@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT


1947-ci il, mayın 9-da Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan (indiki Babək) rayonunun Cəhri kəndində anadan olub.
1953-1964-cü illərdə Naxçıvan (indiki Babək) rayonunun Cəhri kənd orta məktəbində oxuyub.
1964-1969-cu illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şöbəsində təhsil alıb.

Azərbaycanda təhsilin və elmin inkişafındakı xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 oktyabr 2009-cu il tarixli Sərəncamı ilə "Əməkdar müəllim" fəxri adı verilmişdir. 1969-cu ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir, üç övladı var.


TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI


1964-1969, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

1972-1975, aspirant,Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

1980, f.-r.e.n., «Adi diferensial tənliklərin ədədi həll üsulları»

2004, f.-r.e.d., «Adi diferensial tənliklər üçün Koşi məsələsinin çoxaddımlı üsullarla həlli»


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2006- h/h, professor, Hesablama riyaziyyatı kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2004-2011, humanitar məsələlər üzrə prorektor

1985-2006, dosent, Hesablama riyaziyyatı kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1982-1985, baş müəllim, Hesablama riyaziyyatı kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1975-1982, assistent, Hesablama riyaziyyatı kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1972-1975, aspirant,Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

1970-1972, ordu sıralarında həqiqi hərbi xidmət

1969-1970, laborant, Hesablama riyaziyyatı kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

Apardığı dərslər: Hesablama üsulları, Hesablama riyaziyyatı, Adi diferensial və inteqral tənliklərin ədədi həll üsulları, Xüsusi törəməli diferensial tənliklərin ədədi həlli, Adi diferensial tənliklərin ədədi həll üsulları, Volter tipli inteqral tənliklərin ədədi həlli.

160 dan çox elmi məqalənin, 1 dərs və 1 metodik vəsaitin və 1 monoqrafiyanın müəllifidir.


TƏDQIQAT SAHƏSI

Aşkar, qeyri aşkar, hibrid və irəliyə qaçma üsullarının tədqiqi və onların adi diferensial və Volter tipli inteqro-diferensial tənliklər ücün Koşi məsələsinin və Volter tipli inteqral tənliklərin həllinə tətbiqləri.


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1982, Руссе,Болгария:Дифференциальные уравнения и их приложения, II Международная конференция
 • 1988, София, Болгария: Международная научная конференция по численным методам и их приложению
 • 1988, Budapest, Hungary: Proceeding of the XI-international conference on nonlinear oscillation
 • 1989, Руссе,Болгария:Дифференциальные уравнения и их приложения, IV Международная конференция
 • 1995, Зенджан, Иран: I совместный семинар по прикладной математик (БГУ и Зенджанский Университет)
 • 1995, Hamburg,Germany: The third international Congress on industrial and applied mathematics
 • 1996, Samargand, Uzbekistan: International conference on some topics of Mathematics
 • 1996,Athens,Greece: The Second World Congress of Nonlinear Analysis
 • 2000, Зенджан, Иран: II совместный семинар по прикладной математик (БГУ и Зенджанский Университет)
 • 2002, Зенджан, Иран: III совместный семинар по прикладной математик (БГУ и Зенджанский Университет)
 • 2004, Баку, Азербайджан: «Международная конференция, посвященная 45-летию Института Математики и механики»
 • 2005,Bakı,Azərbaycan:AMEA-nın müxbir üzvü, professor İ.T.Məmmədovun 50 illiyinə həsr olunmuş
 • Riyaziyyat və Mexanika üzrə XI beynəlxalq konfrans
 • 2007, Нахичевань, Азербайджан: Международный Симпозиум по современным проблемам математики, механики и информатики
 • 2007, Баку, Азербайджан: Международная конференция по математике и механике посвященная 70-летию академика А.Дж.Гаджиева
 • 2008, Фагмагуста, Северный Кипр: Математический анализ, дифференциальные уравнения и их применение
 • 2008, Лозенту Болгария: IV Международная конференция по численному анализу и ее применению2010, Application of the forward jumping Method to the solving of Volterra integral equation, Conference in Numerical Analysis, Chania, Crete, Greece.
 • 2010, Application of the forward jumping Method to the solving of Volterra integral equation, Conference in Numerical Analysis, Chania, Crete, Greece.
 • 2010, The Third international Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”, Baku, Azerbaijan.
 • 2010, World Academy of Science, engineering and Technology, Amsterdam.
 • 2011, World Academy of Science, engineering and Technology, Paris.
 • 2011, International conference on approximation methods and numerical modeling in environment and natural resources Saidia, Morocco, may 23-26.
 • 2011, "Space and time - Coordinate System of human development" International Research and Practical Conference (Kiev, London, August 25 - September 1,)
 • 2011, World Academy of Science, engineering and Technology, Paris (Scopus).
 • 2012,  Academy of Science, engineering and Technology, Dubai (Scopus).
 • 2012, International Conference in Mathematics, 11-14 March, Al-Ain.
 • 2012, IV international Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”, Baku, Azerbaijan.
 • 2012,  First International conference an Analyses and applied mathematics, AIP, Gumushane, Turkey, 18-21 October
 • 2012, 9th International conference on mathematical problems in engineering, aerospace and sciences, AIP, Vienna, Austria, 10-14 July
 • 2012, Models and methods of solving formal and applied scientific issues in physico mathematical technical and chemical research, London.
 • 2012, Mathematical Methods for Information Science and Economics, Montreux, Switzerland, December 29-31.
 • 2013, Recent Advances in Engineering Mechanics, Structures and Urban Planning, Cambridge, UK, February 20-22.
 • 2013, World Congress on Engineering 2013, London, U.K., 3-5 July
 • 2013, Recent Advances in Applied Mathematics and Computational Methods in Engineering, AMCME 2013, Rhodes Island, Greece, July 16-19
 • 2014, Recent Advances in Mathematics, Statistics and Economics. PMAM’14; ES14. Venice. Italy March 15-17.
 • 2014, International Conference, ICAT’14, August 12-15, Antalya, Turkey.
 • 2015, International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM-2014)
 • 2015, Recent Advances in Mathematics, Greece, 2015
 • 2015, The 5th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, 27-29 August, Baku, Azerbaijan.
 • 2019, The International Conference IAPE'19 Oxford

 

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏR

 1. On one application of forward jumping methods Applied Numerical Mathematics Volume 72, October 2013, p.234–245
 2. A way to construct an algorithm that uses hybrid methods Applied Mathematical Sciences, HIKARI Ltd, Vol. 7, 2013, no. 98, p.4875-4890
 3. Solving Volterra Integro-Differential Equations by the Hybrid Methods Pensee Journal, Paris, Vol. 75, Issue. 9, 2013, p. 2-16
 4. The Application Difference Methods to Solving Volterra Integral Equation Pensee Journal, Paris, Vol. 75, Issue. 111, 2013, p. 393-400
 5. On a Research of Symmetric Equations of Volterra Type International journal of mathematical models and methods in Applied sciences Volume 8, 2014
 6. 107-114
 7. An application of the hybrid methods to the numerical solution of ordinary deferential equations of second order Kazakh National University named after Al-Farabi Journal of treasury series mathematics, mechanics, computer science, Almaty №4 (75)  2012, p. 46-54
 8. Solving Volterra Integro-Differential Equation by the Second Derivative Methods Applied Mathematics and Information Sciences, Volume 9, No. 5, Sep. 2015, 2521-2527
 9. A way for constructing hybrid methods with high order of accuracy and their application to solving of ode of first order International Journal of Current Research, Volume 7, Issue 08, August, 2015, p.19379-19382.
 10. An Application of Mathematical Methods for Solving of Scientific Problems British Journal of Applied Science & Technology2016 -   Volume 14, issue 2, 1-15.
 11. Application of hybrid methods to solving Volterra integral equation with the fixed boundaries International journal of advance research and innovative ideas in education, volume-1, issue-5, 2015
 12. On the application of hybrid methods to solving Volterra integro-differential equation International Journal of Mathematics & Computation, 105-114
 13. A method for solving nonlinear Volterra integral equations Advances in Dynamical Systems and Applications, volume 8, number 2, 2013. p. 269-280
 14. Об одном преимуществе гибридных методов Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка Журнал об числювальноїта прикладної МАТЕМАТИКИ, 2012.
 15. Application of A Second Derivative Multi-Step Method to Numerical Solution of Volterra Integral Equation of Second Kind. Pak.j.stat.oper.res.  Vol.VIII  No.2 2012.
 16. Application of the hybrid method with constant coefficients to solving the integro-differential equations of first order. World Congress: 9th International conference on mathematical problems in engineering, aerospace and sciences, Vienna, Austria, 10-14 July  2012.
 17. On one application of forward jumping methods. Applied Numerical Mathematics[6]. Volume 72, October 2013
 18. 1The application of the hybrid method to solving the Volterra integro-differential equation[7]. World Congress on Engineering 2013, London, U.K., 3-5 July, 2013.
 19. On a Research of Symmetric Equations of Volterra Type International journal of mathematical models and methods in Applied sciences Volume 8, 2014, 434-440.
 20. On the application of multistep methods to solving some problems of communication Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014 (ICNAAM-2014) AIP Conf. Proc. 1648, 2015 AIP Publishing LLC, 850050-1–850050-5;
 21. Some refinement of the notion of symmetry for the Volterra integral equations and the construction of symmetrical methods to solve them, Journal of Computational and Applied Mathematics, 306 (2016), 1–9.
 22. General Theory of the Application of Multistep Methods to Calculation of the Energy of Signals, Wireless Communications, Networking and Applications, Volume 348 of the series Lecture Notes in Electrical Engineering, 1047-1056, (2016)
 23. An Application of Mathematical Methods for Solving of Scientific Problems. British Journal of Applied Science & Technology2016 -   Volume 14 , issue 2, p. 1-15.
 24. On a Research of Hybrid Methods. Numerical Analysis and Its App­li­ca­ti­ons­, Springer, 2013, p. 395-402.
 25. A way for constructing hybrid methods with high order of accuracy and their application to solving of ode of first order. International Journal of Current Research, Volume 7, Issue 08, August, 2015,
 26. John Butcher and hybrid methods International conference of numerical analysis and applied mathematics 2017
 27. Investigation of the initial-value problem for the Volterra integro-differential equations with the special structure, International Journal of Modern Communication Technologies & Research (IJMCTR) ISSN: 2321-0850, Volume-5, Issue-8, August-2017.
 28. A Way to Construct a Hybrid Forward-Jumping Method, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 225,2017.
 29. One a way for Constructing Hybrid Methods with the Constant Coefficients and their Applied, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 225,2017.
 30. The Numerical Solution of the Equilibrium Problem for a Stretchable Elastic Beam, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 225 012035,2017
 31. On the construction of the forward-jumping method and its application to solving of the Volterra integral equations with symmetric boundaries, WSEAS TRANSACTIONS on MATHEMATICS 2017
 32. The construction the new way for the solving of the Volterra integral equations with the symmetric boundaries, INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES 2018.


KITABLAR

1. Adams və Ştermer üsulu haqqında - Metodik vəsait, Bakı, BDU,1991, 30 səh.

2. Adi diferensial tənliklərin ədədi üsullarla həlli- Dərs vəsaiti,  Bakı,BDU, 2010 səh.170

3. On the research of multi-step methods with constant coefficients. Monograph / LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013

Mükafatlar və fərqlənmə

2009 Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi

2011 Beynalxalq İASHE London təşkilatı tərəfindən verilmiş “Elmin infişafı” diplomu.

2011-2014 Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin Inkişaf Fondu tərəfindən verilmiş Grand.

2014    Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmi inkişaf fondu, Azerbaycan Respulikasının Rəbitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi və UNESCO üzrə Azerbaycan Respulikasının Milli Komissiyası tərəfindən verilmiş diplom ( İKT sahəsində dərc olunmuş ən yaxşı elmi işlərə görə mükafat müsabiqədində II yer tutduqlarına görə təltif olunmuşdur).

2016-2019  Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin Inkişaf Fondu tərəfindən verilmiş Grand.

ÜZVÜLÜK

- Member of the Scientific Council of the Mechanics - Mathematics Faculty, BSU, Azerbaijan

- Vice Chairman of the Dissertation Council D 01.121 at Institute of Control Systems of the National Academy of Sciences of Azerbaijan

- Member of the European mathematical society

- Member of the American mathematical society

Əlavə məlumat

Bookmark and Share