MEXANİKA-RİYAZİYYAT FAKÜLTƏSİNİN STRUKTURU

Dekanlıq:

Dekan – prof. İsgəndərov Nizaməddin Şirin oğlu;

Dekan müavini – dos. Əliyev Sərdar Yəhya oğlu;

Dekan müavini – dos. Abdullayeva Qönçə Zülfüqar qızı;

Iş İcraçısı – Məmmədova Fəridə Tofiq qızı.

Ə.Hüseynov adına 602 saylı oxu zalı -  b/l. Mustafayeva Sədaqət Əlimurad qızı

 

Tütorlar: Bakalavr pilləsi üzrə -

Ələkbərova İradə Ələsgər qızı,

Babayeva Leyla Bəybala qızı,

Şərifova Gülsüm Rauf qızı,

Hüseynova Afaq Fizuli qızı.

Rəhimova Kəmalə Razim qızı.


Magistratura pilləsi üzrə-

Qədirli Turan Qədir qızı

 

Kafedralar və kafedra müdirləri:

Riyazi analiz – prof. Mirzəyev Sabir Soltanağa oğlu

Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz – prof. Əhmədov Əli Mustafa oğlu;

Diferensial və inteqral tənliklər – prof.  İsgəndərov Nizaməddin Şirin oğlu;

Hesablama riyaziyyatı – prof. Mehdiyeva Qalina Yuryevna;

Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası – dos. Əliyev Səməd Cahangir oğlu;

İdarəetmə nəzəriyyəsinin riyazi üsulları – prof. Yaqubov Məhəmməd Haqverdi oğlu;

Cəbr və həndəsə – prof. Səlimov Arif Ağacan oğlu

Nəzəri mexanika və bütöv mühit mexanikası –dos.Sevdimaliyev Yusif Məmmədəli oğlu;

Ali riyaziyyat – prof. Mərdanov Misir Cumayıl oğlu.

 

Tədris laboratoriyaları və laboratoriya müdirləri:

Hesablama laboratoriyası – f.r.e.n. Elvin İbrahim oğlu Əzizbəyov;

Möhkəmlik və plastiklik laboratoriyası –

Aerohidromexanika laboratoriyası – f.r.e.n. Enfira Tələt qızı Kiyasbəyli,

Mühəndis - Hüseynova Ruqiyyə Məhərrəm qızı.

Bookmark and Share