Tələbə Gənclər Təşkilatı

Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyası Rəhbərinin 2005-ci il 15 fevral tarixli 41№li Sərəncamına əsasən Azərbaycan Respublikasında bütün ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində gənclər və tələbələrlə işin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə Tələbə Gənclər Təşkilatları yaradılmışdır.

Digər fakültələr kimi Mexanika-riyaziyyat fakültəsi də Bakı Dövlət Universiteti Tələbə Gənclər Təşkilatında fəaliyyət göstərir.

Fakültədə fakültə sədri, müavinlər və aktiv üzvlər olmaqla 11 nəfər tələbə fəaliyyət göstərir.

Tələbə Gənclər Təşkilatının əsasnaməsi:

Fakültə TGT komandası

______

Əlaqə vasitələri:

Bookmark and Share