ƏLAQƏ

MEXANİKA-RİYAZİYYAT FAKÜLTƏSİNİN DEKANLIĞI

Dekan:

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Nizaməddin Şirin oğlu İsgəndərov

+994 12 539 05 79

nizameddin@hotbox.ru

Bakalavriat üzrə dekan müavinləri

Riyaziyyat elmləri doktoru, professor Yaşar Topuş oğlu Mehrəliyev

+994 12  539 08 21

+994 50 337 38 69

yashar_aze@mail.ru

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent  Sərdar Yəhya oğlu Əliyev

+994 12 537 08 26

+994 70 301 99 00

sardar_aliyev@yahoo.com

Magistratura üzrə dekan müavini

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent  Qönçə Zülfiqar qızı ZAbdullayeva

+994 12 539 04 93

q.a.z.41@mail.ru

KAFEDRALAR

Ali riyaziyyat

(012) 510 33 80

aliriyaziyyat@mail.ru

Diferensial və inteqral tənliklər

(012) 538 02 84

dif_tenlik@mail.ru

Riyazi analiz

(012) 538 05 82

riyazianaliz@mail.ru

Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz

(012) 538 54 23

funksionalanaliz@mail.ru

Hesablama riyaziyyatı

(012) 538 21 54

hesablama_riy@mail.ru

Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası

(012) 510 33 56

riy_met @mail.ru

Cəbr və həndəsə

(012) 510 33 64

asalimov@hotmail.com

İdarəetmə nəzəriyyəsinin riyazi üsulları

(012) 510 34 07

optimalidareetme@mail.ru

Nəzəri mexanika və bütöv mühit mexanikası

(012) 510 34 28

mexanika.bsu.az@mail.ru

Laboratoriyalar

Hesablama laboratoriyası

(012) 538 21 54  eazizbayov@bsu.edu.az

Aerohidromexanika laboratoriyası

(012) 510 34 28 mexanika.bsu.az@mail.ru

Möhkəmlik və plastiklik laboratoriyası

(012) 510 34 28 mexanika.bsu.az@mail.ru

Məzunlara diplomların verilməsi üzrə məsul şəxs;

Mustafayeva Sədaqət Əlimurad qızı

(055) 721 15 00

(Əşrəf Hüseynov adına kitabxana, Yeni korpus 602-ci otaq)

 

Web-Master

Şahin Ağazadə (077) 720 77 75   marius-85@mail.ru

Ünvan: AZ 1148, Bakı şəhəri, Akademik Zahid Xəlilov küçəsi 23,

BDU, Yeni tədris binası, 5-ci mərtəbə, Mexanika-Riyaziyyat Fakültəsi

Bookmark and Share