KAFEDRALAR VƏ KAFEDRA MÜDİRLƏRİ

Riyazi analiz dos. Abdullayev Fuad

Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz – prof. Əhmədov Əli Mustafa oğlu

Diferensial və inteqral tənliklər – prof. Professor Nizaməddin Şirin oğlu İsgəndərov

Hesablama riyaziyyatı – prof. Mehdiyeva Qalina Yuryevna

İdarəetmə nəzəriyyəsinin riyazi üsulları – prof. Yaqubov Məmməd Haqverdi oğlu

Cəbr və həndəsə – prof. Səlimov Arif Ağacan oğlu

Nəzəri mexanika və bütöv mühit mexanikası – prof. Əmənzadə Rafael Yusif oğlu

Ali riyaziyyat – prof. Mərdanov Misir Cumayıl oğlu

Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası dos. Əliyec Səməd Cahangir oğlu

 

Bookmark and Share