KAFEDRALAR VƏ KAFEDRA MÜDİRLƏRİ

Riyazi analiz prof.Mirzəyev Sabir Sultanağa

Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz – prof. Əhmədov Əli Mustafa

Diferensial və inteqral tənliklər – prof. Professor Yaşar Topuş

Hesablama riyaziyyatı – prof. Mehdiyeva Qalina Yuryevna

İdarəetmə nəzəriyyəsinin riyazi üsulları – prof. Yaqubov Məmməd Haqverdi oğlu

Cəbr və həndəsə – prof. Səlimov Arif Ağacan oğlu

Nəzəri mexanika və bütöv mühit mexanikası – dos. Sevdimalıyev Yusif Məmmədəli

Ali riyaziyyat – prof. Mərdanov Misir Cumayıl oğlu

Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası dos. Əliyec Səməd Cahangir oğlu

 

Bookmark and Share