Xəbərlər

Seminarda çıxışlar davam edir
15/11/2022

“Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz” kafedrasının dosenti, riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Miqdad İmdad oğlu İsmayılov “Qrand Lebeq fəzalarında çəkili eksponent və triqonometrik sinuslar və kosinuslar sistemlərin defekt bazisliyi” mövzusunda məruzə etdi

 

| Ətraflı


Tələbə Elmi Cəmiyyətinin növbəti seminarı
15/11/2022

Mövzu:Kəsilməz funksiyalara triqonometrik çoxhədlilərlə yaxınlaşma haqqında Veyerştrasın 2-ci teoremi

 

 

 

| Ətraflı


E L A N
09/11/2022

“Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz” kafedrasının dosenti, riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Miqdad İmdad oğlu İsmayılov “Qrand Lebeq fəzalarında çəkili eksponent və triqonometrik sinuslar və kosinuslar sistemlərin defekt bazisliyi” mövzusunda məruzə edəcək

 

| Ətraflı


Növbəti çıxış
25/10/2022

Tec-də növbəti məruzəni İsrafilova Aynur etdi

 

 

 

| Ətraflı


Konfrans keçiriləcək
16/10/2022

2022-ci il noyabr ayının 28-29-da akademik İbrahim İbiş oğlu İbrahimovun anadan olmasının 110–cu ildönümünə həsr olunmuş  Respublika elmi konfransı keçiriləcəkdir.

 

 

 

 

| Ətraflı


E L A N
15/10/2022

25 oktyabr 2022-ci il saat 10:15-də Mexanika-riyaziyyat fakültəsində 506-cıauditoriyada elmi seminar keçiriləcək

 

 

| Ətraflı


Tec-də yeni məruzələr başlayır
07/10/2022

3-cü kurs tələbəsi kəsilməz funksiyalar haqqında məruzə etdi

 

 

 

| Ətraflı


ELAN
04/10/2022

Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası kafedrasının professoru, riyaziyyat elmləri doktoru  Elmağa Ağaqasım oğlu Qasımov   "Sonlu inteqral çevirmə üsulu və onun tətbiqi“”  mövzusunda məruzə edəcək

 

 

| Ətraflı


Məruzədə tərs məsələlər, onların təstnifatı və tətbiq sahələri haqqında məlumat verildi
29/09/2022

Diferensial və inteqral tənliklər kafedrasının elmlər doktoru proqramı üzrə doktorantı, f.r.e.n., dosent Elvin Əzizbəyov  “İkinci tərtib parabolik tənliklər üçün qeyri-lokal şərtli tərs sərhəd məsələləri”  mövzusunda məruzə etdi

 

 

| Ətraflı


Seminar olacaq
26/09/2022

Ülkər Gülağa qızı Haşımovanın  “Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz” kafedrasında  “Bir spektral məsələnin məxsusi funksiyalarının Lebeq və  çəkili Lebeq fəzalarında bazisliyi” uzrə seminar olacaq

 

 

| Ətraflı


ELAN
20/09/2022

Diferensial və inteqral tənliklər kafedrasının elmlər doktoru proqramı üzrə doktorantı, f.r.e.n., dosent Elvin Əzizbəyov "İkinci tərtib parabolik tənliklər üçün qeyri-lokal şərtli tərs sərhəd məsələləri" mövzusunda məruzə edəcək.

 

 

| Ətraflı


Şuşaya səfər
13/09/2022

30 ilə yaxın zamanda həm torpaqlarımız işğal edilmişdi

 

 

 

| Ətraflı


Professor Qəmbər Namazov ehtiramla yad edildi
24/08/2022

Bu gün ömrünü elmə həsr etmiş, uzun illər Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin  dekanı vəzifəsində çalışmış, Azərbaycanda təhsilin və elmin inkişafındakı böyük xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdü ilə mükafatlandırılmış professor Qəmbər Kazım oğlu Namazovun anadan olmasının 90 illiyidir

 

| Ətraflı


E L A N
15/06/2022

riyaziyyat elmləri doktoru Bayramov Sədi Əndam oğlu “Bipolyar soft topoloji fəzalar” mövzusunda məruzə edəcək


 

Bipolar force in space, abstract illustration
| Ətraflı


B İ L D İ R İ Ş
10/06/2022

AZƏRBAYCAN XALQININ ÜMUMMİLLİ LİDERİ HEYDƏR ƏLİYEVİN ANADAN OLMASININ 99-CU İLDÖNÜMÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ RİYAZİYYAT VƏ MEXANİKANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ mövzusunda RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ  M A T E R I A L L A R I N I N-PDF VERSİYASI İLƏ UYĞUN OLARAQ TANIŞ OLA BİLƏRSİNİZ.

| Ətraflı


E L A N
02/06/2022

Nəzəri mexanika və bütöv mühit mexanikası kafedrasının müdiri, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent Yusif Mammadali oğlu Sevdimalıyev “Neytron seli altında cisimlərin və nazikdivarlı konstruksiya elementlərinin sürüncəklikdə qabarması” mövzusunda məruzə edəcək

 

| Ətraflı


E L A N
19/05/2022

“Diferensial və inteqral tənliklər” kafedrasının dosenti, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi Şirmayıl Həsən oğlu Bağırov “Bəzi yarımxətti elliptik və parabolik tənliklərin sonsuz oblastda qlobal həllərinin varlığı” mövzusunda məruzə edəcək

 

| Ətraflı


Fakültəsində elmi seminar keçirildi
10/05/2022

“Dominant qarışıq törəməli tənliklər üçün lokal və lokal olmayan sərhəd məsələləri” mövzusunda məruzə

 

 

| Ətraflı


Elan
09/05/2022

11 may 2022 ci il tarixində keçiriləcək AZƏRBAYCAN XALQININÜMUMMİLLİ LİDERİ HEYDƏR ƏLİYEVİNANADAN OLMASININ 99-CU İLDÖNÜMÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ «RİYAZİYYAT VƏ MEXANİKANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ» mövzusunda RESPUBLİKA ELMİ  KONFRANSININ  P R O Q R A M I ilə tanış ola bilərsiniz

| Ətraflı


SEMİNARIN YENİ MÖVZUSU
26/04/2022

Fizika fakültəsinin Nəzəri fizika kafedrasının dosenti, fizika elmləri doktoru Əhmədov Azər İnşalla oğlu “Kulon tip tenzor qarşılıqlı təsiri nəzərə alınmaqla Hülten və Yukava sinif potensiallarının cəmi üçün Dirak tənliyinin əlaqəli hallarının analitik həlli” mövzusunda məruzə etdi

 

| Ətraflı


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |